oświadczenia UM w wejherowie odnośnie dofinansowania gryfa wejherowo