IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków” 2018