II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny pod hasłem „Porzucamy złe nawyki na rzecz profilaktyki”