Kontakt

25 września 2010r.

Wszelkie pytania, sugestie oraz inną korespondencję prosimy kierować na adres:

redakcja@gazetakaszubska.pl lub gazetakaszubska@gmail.com