Komentarze i opinie

Najnowsze artkuły:
Słów kilka o patriotyzmie
Słów kilka o patriotyzmie
Blogerka „GK” Ola Gomoracka po raz wtóry zachęciła mnie do podjęcia tematu, który jest ważny. Za kilka dni będziemy mieli okazję do refleksji nad wydarzeniem sprzed 24 laty czyli nad wyborami, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Osobiście mam szczególny stosunek do owej daty. Miałem wówczas to szczęście i okazję, aby stanąć do walki [...]
Jestem z Gdańska – rozmowa z Krzysztofem Skibą
Jestem z Gdańska – rozmowa z Krzysztofem Skibą
Gdybym został w stolicy, chodził po bankietach, klepał się po plecach z prezesami telewizji i pijał z nimi alkohol, pewnie byłbym dziś drugim Krzysztofem Ibiszem, piątym Tomaszem Kammelem, czy szóstą Edytą Górniak. A ja wolę Trójmiasto. - O urokach życia nad morzem,bajkach i sześciogodzinnych podróżach do Warszawy – z Krzysztofem Skibą rozmawia Milena Misztal. [...]
Źle się dzieje w państwie duńskim
Źle się dzieje w państwie duńskim
Na jakiś czas zamilkłem na łamach zaprzyjaźnionej „Gazety Kaszubskiej”. Bo? Bo był bardzo długi weekend. A postanowiłem go spędzić na zachodnich wodach Morza Śródziemnego zawijając do Genui, Marsylii, Barcelony, Walencji, Tunisu, Civitavecchia (Rzym), aby ponownie znaleźć się w Genui, gdzie ta morsko-lądowa eskapada miała swój początek i zakończenie. Ponad 3000 km na morzu z [...]
Patriotyzm szeroko pojęty
Patriotyzm szeroko pojęty
Może zbyt szeroko. Patriotą w średniowieczu był człowiek, który na pierwszym miejscu stawiał Boga, a tuż za nim ojczyznę i władcę. Ideał. Podobnie podczas II wojny światowej, kiedy ludziom przyświecał jeden cel: wolność i niepodległość. A co to tak właściwie znaczy dzisiaj? [...]
Margaret Thatcher – Sława i chwała – refleksje po śmierci
Margaret Thatcher – Sława i chwała – refleksje po śmierci
Podjąłem temat Margaret Thatcher już w ciszy po kilku dniach od jej pogrzebu. Podjęta przez nią linia gospodarcza zwana „thatcheryzmem” jest nierozerwalnie związana z aktualnym stanem naszej gospodarki a tym bardziej z przemianami gospodarczymi naszych ostatnich lat. Ale najpierw kilka refleksji o życiu tej niezwykłej osoby, która na trwałe wpisała się w historię wielu państw [...]
Pieremyczka
Pieremyczka
To niewinne rosyjskie słowo robi ostatnio niemałą karierą. Tłumaczone na polski znaczy „skoczek”. Niektórzy, jak minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, zapamiętają je na długo. Było ono bowiem bezpośrednią przyczyną utraty przez niego wysokiego stanowiska. „Pieremyczką” nazwali Rosjanie odcinek rurociągu, który miałby przechodzić przez nasz kraj dostarczając błękitne paliwo z jamalskich złóż, przez Białoruś do południowych [...]
Terror w Bostonie. Czy grozi także nam?
Terror w Bostonie. Czy grozi także nam?
Zamachowcy rzadko stosują się do „prawa serii”, przez co należy rozumieć regularną częstotliwość ataków. Działanie terrorystów skierowane jest na zaskoczenie społeczności międzynarodowej, jednak trudno przewidywać jakieś skonkretyzowane terminy ich potencjalnych, kolejnych działań. [...]
Układ zamknięty
Układ zamknięty
O zamiarze nakręcenia tego filmu słyszałem od dawna. Na niedawno odbytej debacie u Prezydenta RP poświęconej warunkom prowadzenia biznesu, pojawili się, jako goście honorowi, twórcy filmu z reżyserem Ryszardem Bugajskim i odgrywającym niesympatyczną rolę prokuratora, jak zawsze sympatycznym, Januszem Gajosem na czele. W dyskusji zabierał głos jeden z przedsiębiorców, których los stanowił inspirację dla scenarzysty [...]
Kim są Polacy
Kim są Polacy
Niejednokrotnie słyszymy w wypowiedziach różnych polityków, kaznodziei, działaczy, niektórych publicystów, że POLACY, chcą tego czy owego. A to, że żyją w biedzie, a to, że chcą „ciepłej wody w kranach”, a to, że dążą do obalenia rządu, a to, że są wierzącymi, a to, że są przeciw podniesieniu wieku emerytalnego. Każda z tych wypowiedzi [...]
W cieniu Afrodyty
W cieniu Afrodyty
Poprzedni komentarz zatytułowałem „Nasze przegrane”. Czas świąt Wielkanocnych skłaniał do wielu refleksji. I jedna z nich krążyła we mnie wokół pytania o NASZE WYGRANE. Oczywiście, że Zmartwychwstanie Chrystusa, oznaczające zwycięstwo życia nad śmiercią, może nastrajać optymistycznie. Także nowy styl posługi, jaki demonstruje papież Franciszek nawiązując do swojego wielkiego patrona, budzi nadzieję. Może w Kościele [...]