Komentarze i opinie

Najnowsze artkuły:
Czego możemy nauczyć się od Prezydenta USA
Czego możemy nauczyć się od Prezydenta USA
10 stycznia 2017 r. prezydent USA B. Obama wygłosił pożegnalne przemówienie. Nie ograniczył się do podziękowań za 8 lat swojej prezydentury. Skupił uwagę na trosce o przyszłość demokracji. Mówił o aktywnej postawie obywatelskiej, potrzebie dokonywania zmian i czynienia życia lepszym. W obliczu nowych wyzwań i obaw, starał się natchnąć Amerykanów nadzieją, wskazując na znaczenie dotychczasowych [...]
Skórka od banana
Skórka od banana
Nikt nie kwestionuje, że można dotkliwie pośliznąć się na skórce od banana. W rezultacie można uszkodzić sobie kość ogonową, stłuc łokieć lub kolano, a zdarzyć się mogą też przypadki złamań niektórych części ciała. [...]
Podwyżki, nagrody, premie dla klasy rządzącej?!
Podwyżki, nagrody, premie dla klasy rządzącej?!
Na przełomie roku ma miejsce ranking ważniejszych wydarzeń i faktów. Dla mnie po stronie negatywów, i to bardzo zaskakujących, były podejmowane próby ogromnych podwyżek płac ze strony klasy politycznej obecnie rządzącej. Pod naciskiem opinii publicznej, kres tym zabiegom położył Prezes PiS. Jednak w grudniu 2016 r. wypłacono wielotysięczne premie dla marszałków Sejmu i Senatu. To [...]
Tego jeszcze nie było
Tego jeszcze nie było
Do historii przeszło zdanie wypowiedziane ponad 27 lat temu w telewizji, przez znaną aktorkę Joannę Szczepkowską: „4 czerwca skończył się komunizm”. Podsumowała w ten sposób rezultat tamtych wyborów do Sejmu i Senatu w których blok „Solidarności” odniósł sukces. I to była radosna wiadomość, chociaż podążaliśmy w nieznane. [...]
Kryzys polskiego parlamentaryzmu
Kryzys polskiego parlamentaryzmu
Dzień 16 grudnia 2016 roku przejdzie do najnowszej historii Polski jako początek poważnego kryzysu parlamentaryzmu. Nie do zaakceptowania jest wykluczenie spokojnego posła opozycji z obrad Sejmu. Nie do zaakceptowania jest uchwalenie najważniejszej ustawy rocznej (budżetowej) w podejrzanych okolicznościach i miejscu. Nie do zaakceptowania jest jedynowładztwo w polskiej polityce. Trzeba respektować Konstytucję, szanować opozycję polityczną [...]
W 35. rocznicę dramatycznego stanu wojennego
W 35. rocznicę dramatycznego stanu wojennego
35. rocznica stanu wojennego wywołuje duży rezonans. Po 27. latach odzyskania suwerenności, niestety demokratyczne państwo trzeszczy w posadach. Jednakże w pierwszej kolejności trzeba oddać szacunek i hołd bohaterom przeciwstawiającym się stanowi wojennemu. Po drugie, należy być gotowym bronić demokracji. Po trzecie, mamy obowiązek umacniania Polski w Europie i w świecie. Trzeba też poszukiwać dróg i [...]
Chichot historii
Chichot historii
Przeglądając bezdebitowe wydawnictwa z lat 80-tych, których sporo mam zgromadzonych w swojej domowej bibliotece, natrafiłem na opublikowany wykład Adama Michnika wygłoszony 14 listopada 1980 roku na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach działającego wówczas Towarzystwa Kursów Naukowych. Autor postawił wówczas m.in. pytanie: „Czy Polacy, naród zajmujący terytorium między Rosją a Niemcami, naród, który nie może dzisiaj liczyć [...]
Niepospolity Zjazd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Niepospolity Zjazd Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
W tym roku wyjątkowo dużo dzieje się w ruchu kaszubsko-pomorskim. Ma to znamiona renesansu tegoż regionalizmu. 3.12.2016 odbył się XX Zjazd Delegatów ZKP. Zrzeszeniu przybyło 600 nowych członków i obniżyła się średnia wieku! Prof. E. Wittbrodta wybrano Prezesem Zrzeszenia, jak też 76. osobową Radę Naczelną ZKP. J. Borzyszkowski i J. Wyrowiński zostali honorowymi członkami ZKP. [...]
Brawo dla żony
Brawo dla żony
W ramach swojej społecznej aktywności jestem od lat kilkunastu członkiem Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), członkiem Rady Głównej Business Center Club (BCC), członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Humanity in Action (HiA), a od niedawna szeregowym członkiem stowarzyszenia „4 czerwca” oraz Komitetu Obrony Demokracji (KOD). Jestem dumny z przynależności do tych organizacji. [...]
Zasadniczy protest nauczycieli, rodziców i samorządowców
Zasadniczy protest nauczycieli, rodziców i samorządowców
W strugach deszczu (19.11.2016) w stolicy protestowali nauczyciele, rodzice i samorządowcy. Protestowało ponad 30 tys. osób przeciwko chaosowi i anarchistycznym zmianom w polskiej oświacie. Jednocześnie manifestanci stawali w obronie 17-letniego dorobku reformy oświaty. Domagali się prawa do dialogu i rzetelnych konsultacji. Dawali świadectwo, że nie ma zgody na eksperymenty i upolitycznienie szkolnictwa. [...]