Czas na wybory w sołectwach

02 marca 2011r. | Drukuj

Ledwo zdążyliśmy zapomnieć o ubiegłorocznych wyborach samorządowych, a przed mieszkańcami wsi kolejny cykl wyborczy – każde sołectwo stoi przed wyborem swojego reprezentanta, a więc sołtysa.

Ta wielce niedoceniana rola, może posłużyć za niezwykle ważne ogniwo łączące mieszkańców z samorządem. Brak realnej władzy można przecież rekompensować zaangażowaniem, uporem i pomysłowością w działaniach na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Stając przed koniecznością wyboru naszego reprezentanta warto przypomnieć sobie podstawowe zasady, jakimi powinniśmy kierować się podczas przeprowadzania tej procedury.

Fot. gk

Sołtysa, a więc gospodarza jednej większej lub kilku mniejszych wsi i członków rady sołeckiej, wybiera się podczas zebrań wiejskich, które zazwyczaj odbywają się z udziałem miejscowego wójta lub burmistrza. O ich zwołaniu wójt informuje mieszkańców sołectwa co najmniej na tydzień przed wyznaczoną datą zebrania. Do wykonania wyboru władz niezbędna jest obecność uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie udało się uzyskać niezbędnego quorum, wybory w nowym terminie przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.

Wybory sołtysa przeprowadza komisja w co najmniej trzyosobowym składzie. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca. Do zadań komisji należy przede wszystkim przyjmowanie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyborów. Komisja sporządza także protokół.

W wyborach startować może nieograniczona liczba kandydatów głoszona bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania w głosowaniu tajnym. Wybory wygrywa osoba, która uzyska największą liczbę głosów.

Warto dodać, że określenie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów sołtysa i rady sołeckiej powinno nastąpić w statucie sołectwa, z którym zapoznać powinni się wszyscy mieszkańcy.

Podejmując decyzję o wyborze sołtysa i rady sołeckiej warto rozważyć wiele opcji i zastanowić się nad tą najkorzystniejszą dla naszej wsi. Dobry sołtys potrafi zadbać o interesy swoich sąsiadów i przyczynić się do widocznego rozwoju. Źle podjęta decyzja może spowodować, że w naszej miejscowości przez najbliższych kilka lat nic się nie zmieni, a niezadbane tereny nie będą stanowiły wizytówki wsi.


Opublikowano w: Wiadomości
Tagi: ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz