W naszych rękach… - GazetaKaszubska.pl

W naszych rękach…

Po 42 latach sięgnąłem ponownie do leżącego na półce domowej biblioteki, pierwszego polskiego wydania „O demokracji w Ameryce”Alexisa de Toqueville’a napisanej bez mała 200 lat temu. Książka była owocem odbytej przez niego, wraz z przyjacielem, podróży studyjnej nad amerykańskim systemem penitencjarnym trwającej prawie rok, a rozpoczętej w kwietniu 1831 roku. Kiedy pierwszy raz czytałem to wybitne opracowanie konfrontowałem jego treść z otaczającą nas wówczas komunistyczną rzeczywistością. Chłonąłem tę opowieść o trudnym godzeniu zasady wolności i równości, o silnej władzy rządowej i słabej administracyjnej na szczeblu centralnym lecz potężnej na szczeblu lokalnym, o niezależnym sądownictwie, o tworzącym się amerykańskim społeczeństwie obywatelskim, o wpływie demokracji na życie umysłowe i poziom zamożności ludzi, o pluralizmie politycznym i instytucjonalnym, o świętym prawie własności.
W naszych rękach… Jan Król
 
Polityk, poseł kilku kadencji, przedsiębiorca.
22 września 2018r.

Zazdroszcząc Ameryce zastanawiałem się kiedy demokracja ma szanse zawitać do naszego kraju?

W końcu w 1989 roku zawitała i przez 25 lat z mozołem była budowana.

Obecnie kiedy podlega ponownie destrukcji (łamanie Konstytucji, odchodzenie od trójpodziału władz, polityczne uzależnienie sądownictwa, centralizacja i renacjonalizacja) warto odwoływać się do klasyki i bogatego doświadczenia własnego i innych narodów w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych i kolejnych, które po nich rychło nastąpią.

„Swobody gminne wynikają zatem w Stanach Zjednoczonych z samego dogmatu suwerenności ludu. (….) We wszystkim, co się tyczy samych gmin, pozostały one niezależnymi organizmami i sądzę, że żaden mieszkaniec Nowej Anglii nie przyzna rządowi stanowemu prawa wnikania w wewnętrzne sprawy gminy” – pisał de Toqueville.

Reforma samorządowa przeprowadzona w 1990 roku uznana jest przez ogół Polaków za sukces. Oparcie jej na niezależności i samodzielności gmin rozumianych jako ogół zamieszkujących dany teren mieszkańców i władze ich reprezentujące, wychodziło naprzeciw społecznym oczekiwaniom i jak echo, opisywanej przez Toqueville’a decentralizacji państwa, brzmiało. Ale bój o zakres samodzielności, niezależności i decentralizacji toczył się i toczy nadal. Przy czym obecnie, pod rządami PiS, mamy do czynienia z ewidentnym zamachem na autonomię samorządu terytorialnego.

I tak:

– ośrodki Doradztwa Rolniczego zatrudniające ok. 4 tys. osób i dysponujące 160 milionowym      budżetem przeszły od marszałków pod Ministerstwo Rolnictwa;

– zwiększono ingerencję rządu w Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska poprzez przewagę przedstawicieli wojewody i Ministerstwa Środowiska w Radach Funduszy;

–  odebrano kompetencje w zakresie gospodarki wodnej;

–  ograniczono kompetencje Powiatowym Inspekcjom Nadzoru Budowlanego;

–  ma miejsce brutalna ingerencja wojewodów w nazewnictwo ulic i decyzje dotyczące pomników;

–  poszerzono kompetencje rządowych kuratorów oświaty kosztem kompetencji gmin i powiatów, a przy sprzeciwie władz lokalnych zlikwidowano gimnazja;

–  brak refundacji kosztów związanych z pseudoreformą oświaty, realizacją programu 500+, czy opieki nad organizacjami kombatanckimi;

–  podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwalnianie z podatku od nieruchomości państwowych osób prawnych prowadzące do uszczuplenia dochodów gmin;

–  próba zamachu na Regionalne Izby Obrachunkowe, wstrzymana przez veto prezydenta;

–  absurdalne zmiany w ordynacji wyborczej nakładające na gminy dodatkowe obowiązki;

–  bezpodstawny, motywowany politycznie atak na wybranych prezydentów miast sympatyzujących z opozycją (Łódź, Gdańsk, Lublin, Radom);

–  najazd CBA na wszystkie urzędy marszałkowskie w poszukiwaniu haków, których jednak nie znaleziono.

To niepełna lista przewinień rządu wobec samorządów bo pełniejsza obejmuje ponad 50 pozycji.

A przeszedł samego siebie premier M. Morawiecki gdy, będąc twarzą pisowskiej kampanii samorządowej, powiązał preferencyjne wsparcie finansowe dla władz samorządowych z poparciem dla PiS oraz gdy zanegował, nie budzący wątpliwości, dorobek władz lokalnych i regionalnych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Niekwestionowanym źródłem amerykańskiej potęgi jest demokracja oparta na poszanowaniu Konstytucji, rządach prawa, daleko posuniętej decentralizacji władzy i znaczącej oddolnej aktywności Amerykanów. Silna Polska to Polska silnych władz samorządowych będących fundamentem demokracji. I takie władze winny być wybrane przez obywateli w najbliższych wyborach. To w naszych rękach leży nasz los.

Jan Król, 21.09.2018.


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi:
 
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz