Drogą nadziei chrześcijańskiej - GazetaKaszubska.pl

Drogą nadziei chrześcijańskiej

Ostatnio miałem okazję skorzystać z zaproszenia prof. Aurelii Polańskiej do udziału w Sympozjum Papieskim w Gdyni. Sympozjum odbywało się wedle idei „Krocząc drogą nadziei chrześcijańskiej”. Znakomici prelegenci, wielokrotnie i w różnych aspektach odwoływali się do bogatego dziedzictwa Jana Pawła II. Okazuje się, że w obecnych czasach Jego nauczanie, uniwersalizm i wzór postawy osobistej – są nam chyba jeszcze bardziej potrzebne.
Drogą nadziei chrześcijańskiej Jan Kulas
 
Członek Rady Naczelnej ZKP, były Poseł RP.
20 października 2017r.

Gdynia niejednokrotnie była prekursorem wielorakich inicjatyw gospodarczych i społecznych. Prawdopodobnie Gdynia jest najbardziej morskim z nadmorskich miast polskich. W 1980 roku mieszkańcy Gdyni, nierzadko stoczniowcy i Kaszubi, włączyli się w dzieło powstania i rozwoju „Solidarności”. I rzecz znamienna, w Gdyni już w czasach pierwszej wielkiej „Solidarności”, dużą wagę przykładano do zgłębiania i upowszechniania katolickiej nauki społecznej i nauczania papieża Jana Pawła II. Nasz wielki Papież miał duży sentyment do Morskiej Gdyni i jej kaszubskiego rodowodu. Dał temu wyraz podczas pielgrzymki do Gdynia (11 czerwca) i Gdańska (12 czerwca) w 1987 roku. W Gdyni, Papież-Polak przywołał innego „wielkiego Polaka, inżyniera Eugeniusz Kwiatkowskiego”. Ale nade wszystko Jan Paweł II podniósł wagę i znaczenie dziedzictwa kaszubskiego. I dlatego właśnie w Gdyni zaapelował: „Drodzy bracia i siostry Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowi o waszej tożsamości”.

W Gdyni pamiętają o wielkim nauczaniu i dziedzictwie Jana Pawła II. Od szeregu lat organizowane są tutaj sympozja papieskie i pogłębiana jest formacji wiary katolickiej. Duży w tym udział miał Klub Inteligencji Katolickiej, a obecnie Klub Myśli Jana Pawła II, dzisiaj Klub Myśli Świętego Jana Pawła II. Wiedza i formacja religijna pogłębiana i upowszechniania jest dzięki wsparciu i współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Jego aktywną i zasłużoną „filią” jest Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Gdyni.  Jedną z wielkich animatorek edukacji religijnej i zgłębiania myśli Jana Pawła II jest gdynianka, prof. dr hab. Aurelia Polańska. W ostatnich 30. latach była Pani profesor animatorką i liderką dziedzictwa Jana Pawła II i upowszechniania katolickiej nauki społecznej. Zawsze przy tym podkreśla kapitalną rolę gdyńskiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie sposób w tym miejscu, nie wspomnieć, jej budowniczego i historycznego proboszcza, a zarazem wielkiego autorytetu – ks. Hilarego Jastaka (1914-2000). W ostatnich latach prof. A. Polańska przekazuje swoją rolę i zadania animatorom młodszego pokolenia. Albowiem niedawno Pani profesor szczęśliwie ukończyła 87 lat, a w tych tygodniach przygotowała do druku kolejną poważną i ciekawą publikację. Współpraca z prof. A. Polańską, to prawdziwy zaszczyt, ale i zarazem zobowiązanie.

Prof. A. Polańska zaprosiła mnie na Sympozjum Papieskie (18 października 2017) w Gdyni, we wspomnianej Parafii. O sympozjum poinformował również „RATUSZ. Informacje Rady i Prezydenta Gdyni” (13-19.10.2017. Sympozjum przygotowali we współpracy Klub Myśli Jana Pawła II i Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Nadano jemu niezwykły i wymowny temat zasadniczy: „Krocząc drogą nadziei chrześcijańskiej”. Dodajmy, że przed sympozjum miała miejsce msz święta dziękczynna za dar życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Pomyślałem sobie, jakże rzadko Panu Bogu za ten wielki Dar dziękujemy!? Podczas Sympozjum Papieskiego wygłoszono następujące prelekcje:    

  1. „Nadzieja w nauczaniu Jana Pawła II” – ks. dr Krzysztof Drews
  2. „Caritas w dawaniu nadziei na co dzień” – ks. Piotr Brzozowski
  3. „Rola nadziei w przeżywaniu choroby i cierpienia” – dr Alicja Dziewulska-Bokiniec
  4. „Modlitwa szkołą nadziei” – dr Dorota Dźwig
  5. „Nadzieja życia wiecznego” – ks. dr Andrzej Dańczak

Podczas  Sympozjum Papieskiego wygłoszono wiele bardzo ważnych i interesujących myśli. Z obiektywnej konieczności, przywołam jedynie te myśli, które do mnie najbardziej przemówiły:

„Myśl Jana Pawła II jest bogata, piękna i zawsze aktualna”

„Jan Paweł II od początku był papieżem nadziei … Jan Paweł II przyniósł światu nadzieję”

„Jan Paweł II ogromną nadzieję pokładał w młodzieży”

„Sam będąc chory, niósł innym nadzieję”

„Ludzie potrzebują wiary i nadziei”

„Niesiemy nadzieję, czasem swoją obecnością”

„Wiara – Nadzieja – Miłość”

„Nasze zdrowie w dużym stopniu zależy od nas samych … W 60 % choroby są na własne życzenie… Pamiętajmy o witaminie D”

„Zmienić sposób myślenia jest szalenie trudno”

„Spes = nadzieja”

„Mieć wiarę, a żyć wiarą!?”

„Co Bóg chce mi powiedzieć przez drugiego człowieka?”

„Całe życie człowieka, to droga do zjednoczenia z Bogiem”

„Idźmy naprzód z nadzieją … Obyśmy zawsze doświadczali nadziei w życiu”

„Jan Paweł II był papieżem na nasze czasy, papieżem nadziei”

W moim przekonaniu, warto jeszcze trochę potrudzić się i opublikować materiały tego niezwykłego Sympozjum Papieskiego, i to zarówno w wersji elektronicznej i klasycznej. Zabrakło mi na tym sympozjum jednej ważnej kwestii. Można była to już zbyt późna pora … Ale w przyszłości warto więcej czasu i miejsca poświecić dyskusji.  I oczywiście najważniejsza uwaga do Organizatorów, kiedy można spodziewać się następnego Sympozjum?

Jan Kulas


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi:
 
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz