Już w najbliższą sobotę Słupsk ponownie stanie się miejscem obrad doktorantów historii

19 września 2017r. | Drukuj

Już w najbliższą sobotę 23 września br. doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty”. Organizatorem wydarzenia jest Rada Samorządu Doktorantów Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy współpracy z Kołem Naukowym Historyków. Konferencja odbędzie się w Słupsku, w siedzibie Akademii Pomorskiej. Organizatorzy gwarantują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne). 

Myślą przewodnią trzeciej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami.

Przedstawiamy Państwu program słupskich obrad:

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

„Ludzie i przedmioty”

Godzina 8.45, część wspólna, otwarcie konferencji (Budynek Akademii Pomorskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 317):

 • Przywitanie, kierownik Studiów Doktoranckich (Historia), dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Teterycz-Puzio
 • Prorektor ds. Nauki AP, dr hab. prof. nadzw. Aleksander Astel
 • Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski
 • Dyrektor Instytutu Historii i Politologii AP, dr hab. prof. nadzw. prof. Robert Kuśnierz
 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, mgr Marcin Prusak

 

Sesja I. Archeologia i średniowiecze – Czas wojny, czas pokoju. Sala 317.

Prowadzący dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Teterycz-Puzio

9.00 -9.20 Monika Chabińska (UŁ),  Ceramika żywa – próba przybliżenia funkcji naczyń pradziejowych w kulturze łużyckiej i pomorskiej.

9.20-9.40 Tomasz Częścik (AP), Nie tylko Konungahela. Wyprawy morskie Słowian.

9.40 – 10.00 Mariusz Samp (AP), Czy doszło do bitwy na Psim Polu w 1109 roku? Uwagi krytyczne.

10.00-10.20 Henryk Jurkiewicz (AP), Początki zakonu dominikańskiego  na Pomorzu Zachodnim w XIII w.

10.20-10.30 Dyskusja

10.30-10.50 Przerwa kawowa

 

Sesja II. Kultura materialna w czasach nowożytnych. Sala 315.

Prowadzący dr Justyna Żukowska

9.00 -9.20 Kamil Domagała (AP), Husaria w czasach Wazów – od świetności do kryzysu.

9.20-9.40 Stanisław Zawadzki (UW), Obraz gospodarowania ekonomią brzeską na podstawie listów J. Jelskiego do wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego Lwa Sapiehy z lat 1624-1629.

9.40-10.00 Marek Lichota (AP), Polska kultura materialna w czasach zaborów na przykładzie miasta Zamościa.

10.00-10.20 Andżelika Szuran-Karpiej (AP), Stosunki polsko-niemieckie – wzajemne relacje kulturalne i gospodarcze na przykładzie Słupska w XIX i XX wieku.

10.20-10.30 Dyskusja

10.30-10.50 Przerwa kawowa

 

Sesja III.  Ludzie XX wieku Sala 316.

Prowadzący: dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

9.00 -9.20 Konrad Mozgawa (AP),  Mit-ziarno prawdy. Interpretacja hermeneutyczna i krytyka tekstu, jako źródła historycznego.

9.20-9.40  Kamil Bierka (AP), Matka, żony i kochanki. Kobiety w życiu marszałka Józefa Piłsudskiego.

9.40 – 10.00 Joanna Gliszczyńska (AP), Emigracyjna działalność Wincentego Witosa.

10.00-10.20 Andrzej Idem (AP), Podpułkownik artylerii Zdzisław Stanisław Latawiec – wstęp do biografii.

10.20-10.30 Dyskusja

10.30-10.50 Przerwa kawowa

 

Sesja IV. Człowiek średniowiecza – na co dzień i od święta. Sala 317.

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Hauziński

10.50 – 11.10 Małgorzata Częścik (ZSP nr 1 Słupsk),  Napój chłopów, wojów i książąt. Piwo w kulturze Słowian zachodnich.

11.10-11.30 Maciej Badowicz (UG), Prezent z procentem: wino jako podarek w kontaktach dyplomatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XIV i XV wieku.

11.30-11.50 Agnieszka Klawinowska (AP), Na skraju epok. Człowiek w oczach dwóch kronikarzy: Anonima tzw. Galla i Jana Długosza.

11.50-12.10 Patrycja Jędrzejewska (AP), Bogusław V w polityce pomorskiej Kazimierza Wielkiego. Geneza przymierza polsko-pomorskiego z 1343 roku.

12.10-12.20 Dyskusja

12 20-13.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja V.  XIX-wieczne dziedzictwo. Sala 315.

Prowadzący dr. hab. prof. nadzw. Józef Szymański

10.50 – 11.10 Maria Engler (AP),  Wiosna Ludów- Wiosna Kobiet? Z historii ruchu kobiet w Hamburgu.

11.10-11.30 Marek Tandek (AP), Rola w  życiu człowieka  tradycji, przedmiotów i pamiątek o znaczeniu symbolicznym (w kulturze Kaszubów od XIX wieku do dnia dzisiejszego).

11.30-11.50 Marta Raczyńska-Kruk (UJ), Od genealogii do etnografii. Podróż w domowe zaświaty, czyli antropologiczny portret rodzinnej pamiątki.

11.50-12.10 Aneta A. Duda (AP),   Utracone dziedzictwo. Peczara Potockich z Tulczyna.

12.10-12.20 Dyskusja

12.20-13.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja VI  XIX i XX wiek. Na ziemiach polskich i poza nimi. Sala 316.

Prowadzący prof. dr hab. Wojciech Skóra

10.50 – 11.10 Ewa Jaszewska (AP), Życie wychodźstwa  polskiego w Niemczech na łamach „ Kuriera Poznańskiego”.

11.10-11.30 Mariusz Borysiewicz (AP),  Polski stan posiadania w Chinach i Mandżurii w latach 1898-1949.

11.30-11.50 Jakub Szuchyta (AP), Zarys działalności Ekspozytury nr 4 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego po jej przeniesieniu z Krakowa do Katowic w 1930r

11.50-12.10 Maciej Wierzchnicki (AP), Działalność Inspektoratu Szkolnego w Słupsku w latach 1945 – 1947 w świetle trudności odradzającego się polskiego szkolnictwa.

12.10-12.20 Dyskusja

12.20-13.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja VII. Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej. Sala 315.

Prowadzący dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow

13.00 -13.20  Zbysława Banat-Jędrzejewska (AP), Wysiedlenia ludności niemieckiej z okolic Słupska w roku 1946, porównanie założeń organizacyjnych z rzeczywistymi warunkami.

13.20-13.40 Łukasz Löper (AP), Rabunkowa polityka wojsk sowieckich na przykładzie powiatu słupskiego w 1945-1947.

 13.40-14.00 Konrad Konkol (AP) „Utrata czujności rewolucyjnej”, czyli deprawacje wybranych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w województwie koszalińskim w latach 1950-1975.

14.00-14.20 Jolanta Czerwiakowska (AP), Krwawy grudzień 70 na Wybrzeżu.

14.20-14.30 Dyskusja

 

Sesja VIII. Powojenne relacje. Sala 317.

Prowadzący dr hab. prof. nadzw. Robert Kuśnierz

13.00 -13.20  Marcin Prusak (AP), Książki z serii Biblioteki Żółtego Tygrysa. Fenomen popularnej literatury historycznej PRL

13.20-13.40 Alina Bacic-Saliszewska (AP), Struktura organizacyjna Kraju Zakerzońskiego OUN oraz VI Okręgu Wojennego UPA-Zachód w latach 1945–1947 – podobieństwa i różnice na podstawie zeznań Mirosława Onyszkiewicza ps. «Orest»”.

13.40-14.00 Dominik Radecki (AP), Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwa Polskiego w latach 1945 – 1956 na przykładzie granicy zachodniej.

14.00-14.20 Emilia Zibart (AP), Polska-Ghana. Wzajemne relacje w latach 1957-1966.

14.20-14.40 Kamila Pytlik (AP), Bierny opór sposobem na społeczno-polityczne zmiany. Czy to dzisiaj możliwe?

14.40-14.50 Dyskusja  

 

14.50. Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 Spotkanie z gościem specjalnym konferencji – Piotrem Zychowiczem. Sala nr 317.

 

W skład komitetu organizacyjnego III Konferencji Doktorantów-Historyków „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty” 2017 wchodzą:

 • Marcin Prusak- przewodniczący
 • Patrycja Jędrzejewska
 • Kamil Bierka
 • Aneta Duda
 • Adam Czarnecki
 • Kamila Pytlik
 • Joanna Gliszczyńska
 • Szymon Smentek

 


Tagi: , , , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: redakcja@gazetakaszubska.pl

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

21 lutego obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. Także kaszubskiego
Niemała gratka dla słupskich maturzystów. Targi Edu Day już jutro!
W Powiecie słupskim powstały nowe Punkty Rejestracji Pojazdów
LGD Dorzecze Łeby przedstawia harmonogram konkursów
Na podstawie 17 zdjęć odtworzyli malowidło zniszczone przez hitlerowców. „Niebo polskie” wraca na swoje miejsce
Pierwszy jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sycewicach
Orzeczenie w sprawie OMT poznamy 27 lutego
Konferencja o różnorodności językowej w Senacie RP

Najnowsze komentarze