Najlepsi nauczyciele i uczniowie z powiatu słupskiego nagrodzeni!

31 sierpnia 2017r. | Drukuj

30 sierpnia br. w Sali Czerwonej starostwa słupskiego, starosta słupski Zdzisław Kołodziejski i wicestarosta Rafał Konon wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ośmiu nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat słupski. Wręczyli też stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych mieszkańcom powiatu słupskiego.

Fot. Jan Maziejuk

W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz rodzice uczniów. W obecności zgromadzonych ślubowanie złożyli i odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Marta Drzazga, Marlena Hałas, Robert Bałukonis, Piotr Kumala oraz Wiktor Rejmak – nauczyciele-wychowawcy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce, Agnieszka Nowak i Magdalena Panasiuk – nauczycielki zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy, Grzegorz Zalejski – nauczyciel przedmiotów zawodowych – geodezyjnych – w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

O stypendia Starosty Słupskiego za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ubiegało się 24 uczniów, którzy mogli się pochwalić średnią ocen w roku szkolnym 2016/2017 od 5,00 do 5,61, osiągnięciami w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych oraz prawie stu procentowym wynikiem na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Fot. Jan Maziejuk

Tegorocznymi stypendystami Starosty Słupskiego w kategorii za wyniki w nauce (Omnibus) zostali: Weronika Pyra – absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, Patrycja Groch – absolwentka Gimnazjum w Zespole Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach, Oliwia Ćwik, Joanna Cywińska, Magdalena Skawińska – absolwentki Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, Wiktoria Januszkiewicz – uczennica klasy czwartej Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, Patrycja Twardowska – uczennica klasy czwartej Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Andżelika Stawicka, Paulina Morawska, Kamila Dobrowolska, Aleksandra Penk – uczennice klasy trzeciej Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku, Iga Choma – uczennica klasy drugiej Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku,

Stypendystami w kategorii za osiągnięcia w nauce (Czempion) zostali: Weronika Pyra z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku (m.in. finalistka 41 Olimpiady Języka Angielskiego i Ogólnopolskiego Konkursu Liga Matematyczna, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „English Ace” i Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „Understand” (I miejsce) oraz Adriana Michalczyk absolwentka Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Zespole Szkół w Damnicy (m.in. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i VIII Konkursu Biblijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pn. „Jezus w ewangelii wg św. Marka”, laureatka (I miejsce) konkursu „Kresowe Portrety” zorganizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie).

Stypendystami w kategorii za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Adept) zostali: Karol Dudek, Szymon Cybulski, Klaudia Gzowska, Wiktoria Januszkiewicz, Władysław Klamerus, Magdalena Maciejczyk, Dominika Małecka, Mateusz Prusak, Bartosz Rzepiński i Rafał Wielechowski – uczniowie Technikum nr 6 w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku.

Fot. Jan Maziejuk

Starosta słupski gratulując stypendystom i wyróżnionym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom powiedział m.in.: – „Mam świadomość, jak wiele wysiłku, wyrzeczeń i poświecenia wymaga nauka oraz przygotowanie się do konkursów, które są sprawdzianem wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania. Dlatego najlepszym uczniom należy się za ten wysiłek specjalna premia w postaci stypendium starosty i uznanie. Dziękuję nauczycielom i rodzicom za umiejętne łączenie działań dyktowanych „sercem i rozumem”, za rzetelność i sumienność, za okazywaną sympatię i trud wychowawczy, gdyż efekty tych starań są widoczne, bo to dzięki nim nasi uczniowie znajdują motywację i zachęceni osiągają sukcesy.”

W imieniu stypendystów głos zabrała Magdalena Skawińska, która podziękowała za docenienie wysiłku uczniów i zapewniła, że przyznane stypendia zostaną wykorzystane na dalszy rozwój zainteresowań i zdobywanie wiedzy, gdyż nauka dla wszystkich wyróżnionych nie jest przykrym obowiązkiem, ale czymś, co potrzebne jest każdego dnia młodemu człowiekowi. Podziękowała również nauczycielom i rodzicom, bez których ten sukces często nie byłby możliwy.


Tagi: , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz