Marek Bednarz jest pracownikiem Akademii Pomorskiej w Słupsku. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gazeta Kaszubska: Prestiżowe polskie uczelnie wyższe, dążąc do zapewnienia studentom i absolwentom wiedzy i  umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów, profesjonalnych certyfikatów.

Dr Marek Bednarz: My także wpisujemy się w ten nurt i prowadzimy właśnie rekrutację na kierunku Politologia, gdzie chcielibyśmy zaproponować studentom specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, gdzie studenci będą mogli uzyskać oprócz dyplomu także międzynarodowy certyfikat IPMA-Student

GK: Co to takiego?

MB: International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Prócz tego IPMA Polska prowadzi profesjonalny system certyfikacji z zakresu zarządzania projektami dedykowany dla studentów studiów I lub II stopnia. Certyfikacja IPMA-Student prowadzona jest w partnerstwie z jednostkami uczelni wyższych, które uzyskały akredytację CERT IPMA Polska w zakresie IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w projekcie oraz postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej – obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji – kwalifikacji, które są uniwersalne, niezależne od branży czy posiadanego zawodu.

GK: Dlaczego studenci powinni się tym zainteresować?

MB: Powodów jest wiele ale najważniejszy jest chyba taki, że coraz więcej firm pracuje w sposób projektowy, stąd rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.

GK: Dlaczego taka specjalność oferowana jest w ramach kierunku Politologia?

MB: Politologia lepiej niż inne kierunki przygotowuje do podjęcia pracy i rozwijania kariery w sferze publicznej, w administracji publicznej rządowej i samorządowej, w strukturach partyjnych, organizacjach społecznych, środkach masowego przekazu, w jednostkach odpowiedzialnych za komunikacje społeczną, na stanowiskach w administracji Unii Europejskich i polskich instytucjach współpracującymi  z unijnymi odpowiednikami, czyli wszędzie tam, gdzie coraz częściej pracuje sie w sposób projektowy. Stąd pomysł na uruchomienie tej specjalności. Jest ona także odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. W obiegowej świadomości funkcjonuje wiele mitów na temat szans zatrudnienia po ukończeniu politologii jako kierunku studiów, tymczasem absolwenci politologii dzięki szerokim horyzontom z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Możliwość uzyskania uniwersalnych, niezależnych od zawodu kwalifikacji wydaje się szczególnie ważna w kontekście wyników badań losów zawodowych absolwentów, według których mniej niż połowa wszystkich absolwentów studiów podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie. Specjalizacja Zarządzanie projektami zdecydowanie wzmocni zatrudnialność czyli zdolności do bycia zatrudnionym naszych absolwentów.

GK: W jaki sposób będzie możliwe uzyskanie certyfikatu IPMA-Student?

MB: Certyfikat IPMA-Student można uzyskać poprzez zdanie egzaminu. Aby jednak do niego przystąpić trzeba być studentem lub absolwentem studiów I lub II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych przez akredytowaną jednostkę akademicką, która będzie również przeprowadzała egzamin. Należy także zaliczyć przedmioty wymienione w akredytacji jednostki akademickiej. W naszym wypadku są to przedmioty specjalizacyjne wchodzące w skład przedmiotów, jakie normalnie zaliczają studenci w toku studiów. Specjalność Zarządzanie projektami została tak pomyślana, aby realizowane zajęcia były jednocześnie przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego. W ten sposób możemy oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaoferować naszym studentom możliwość zdania egzaminu i uzyskanie cenionego na rynku pracy certyfikatu. Warto dodać, że w ramach specjalności Zarządzanie projektami oferujemy studentom zupełnie za darmo przygotowanie do egzaminu certyfikującego, którego koszt na wolnym rynku sięga kilku tysięcy złotych

GK: Natomiast sam egzamin jest płatny?

MB: Tak, koszt certyfikatu IPMA-Student wynosi 300 zł brutto i stanowi mniej niż 25% kosztu certyfikatu IPMA-D (Certified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku osoba przystąpi do certyfikacji IPMA-D, będzie mogła odjąć od ceny egzaminu koszt egzaminu IPMA-Student. IPMA-Student w ten sposób staje się bezpłatną formą przygotowania kandydata do certyfikacji IPMA-D.

GK: Faktycznie, przystąpienie do certyfikacji jest inwestycją w przyszły rozwój kariery zawodowej. Czy IPMA Polska ułatwia studentom, którzy przystąpili do certyfikacji start na rynku pracy?

MB: Oczywiście, że tak. Podstawową formą wsparcia rozwoju kariery adresowana do studentów i absolwentów jest Young Crew Polska.

GK: Co to takiego?

MB: Jest to grupa, a właściwie sieć młodych ludzi, w skład której wchodzą osoby interesujące się dziedziną zarządzania projektami i chcące się w tym kierunku rozwijać. Grupę YC Polska tworzą studenci, absolwenci, junior project managerowie i kierownicy projektów poniżej 35-tego roku życia. Young Crew zapewnia swoim członkom warsztaty mające na celu umożliwienie kontaktu z profesjonalistami oraz praktykami zarządzania projektami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami nabywanymi w ciągu wielu lat pracy, możliwość poszerzania własnych zainteresowań w tematyce zarządzania projektami.

Drugim elementem wspierania kariery absolwentów jest Young Project Management Program – wyłonienie najlepszych studentów w Polsce znających teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i zapewnienie im możliwości nauki i rozwoju w firmach zarówno polskich, jak i zagranicznych, poprzez płatne praktyki na stanowisku asystenta Project Managera.

W ramach Young Crew Poland funkcjonuje także Project Master – konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami, będący doskonałą okazją do promocji badań i osiągnięć w zakresie zarządzania projektami.

 GK: Zatem-przyszli studenci-nie ma się nad czym zastanawiać. Warto wybrać studia w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Patrycja Jędrzejewska

1 KOMENTARZ

  1. O proszę, zaprojektowana z głowa specjalność, która coś rzeczywiście znaczy na rynku pracy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.