Na politologii w Akademii Pomorskiej w Słupsku uzyskasz certyfikat IPMA - GazetaKaszubska.pl

Na politologii w Akademii Pomorskiej w Słupsku uzyskasz certyfikat IPMA

Z dr. Markiem Bednarzem rozmawiam o nowej specjalności na kierunku politologia proponowanej przez Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz o certyfikacie IPMA, który można uzyskać w ramach tych studiów.
Na politologii w Akademii Pomorskiej w Słupsku uzyskasz certyfikat IPMA WYWIAD: Dr Marek Bednarz
 
Politolog, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.
11 lipca 2017r.

Marek Bednarz jest pracownikiem Akademii Pomorskiej w Słupsku. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gazeta Kaszubska: Prestiżowe polskie uczelnie wyższe, dążąc do zapewnienia studentom i absolwentom wiedzy i  umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, elastycznie dostosowują swoje programy nauczania do światowych standardów i umożliwiają studentom, dzięki akredytacji swoich programów nauczania, uzyskanie w ramach studiów, profesjonalnych certyfikatów.

Dr Marek Bednarz: My także wpisujemy się w ten nurt i prowadzimy właśnie rekrutację na kierunku Politologia, gdzie chcielibyśmy zaproponować studentom specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, gdzie studenci będą mogli uzyskać oprócz dyplomu także międzynarodowy certyfikat IPMA-Student

GK: Co to takiego?

MB: International Project Management Association Polska (IPMA Polska) jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Prócz tego IPMA Polska prowadzi profesjonalny system certyfikacji z zakresu zarządzania projektami dedykowany dla studentów studiów I lub II stopnia. Certyfikacja IPMA-Student prowadzona jest w partnerstwie z jednostkami uczelni wyższych, które uzyskały akredytację CERT IPMA Polska w zakresie IPMA-Student.

Certyfikat IPMA-Student potwierdza wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w projekcie oraz postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej – obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji – kwalifikacji, które są uniwersalne, niezależne od branży czy posiadanego zawodu.

GK: Dlaczego studenci powinni się tym zainteresować?

MB: Powodów jest wiele ale najważniejszy jest chyba taki, że coraz więcej firm pracuje w sposób projektowy, stąd rynek pracy poszukuje absolwentów przygotowanych do pracy w projektach, znających podstawowe metody i narzędzia, gotowych do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania problemów i radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami. Zawód kierownika projektu jest obecnie jednym z najbardziej atrakcyjnych i perspektywicznych.

GK: Dlaczego taka specjalność oferowana jest w ramach kierunku Politologia?

MB: Politologia lepiej niż inne kierunki przygotowuje do podjęcia pracy i rozwijania kariery w sferze publicznej, w administracji publicznej rządowej i samorządowej, w strukturach partyjnych, organizacjach społecznych, środkach masowego przekazu, w jednostkach odpowiedzialnych za komunikacje społeczną, na stanowiskach w administracji Unii Europejskich i polskich instytucjach współpracującymi  z unijnymi odpowiednikami, czyli wszędzie tam, gdzie coraz częściej pracuje sie w sposób projektowy. Stąd pomysł na uruchomienie tej specjalności. Jest ona także odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. W obiegowej świadomości funkcjonuje wiele mitów na temat szans zatrudnienia po ukończeniu politologii jako kierunku studiów, tymczasem absolwenci politologii dzięki szerokim horyzontom z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Możliwość uzyskania uniwersalnych, niezależnych od zawodu kwalifikacji wydaje się szczególnie ważna w kontekście wyników badań losów zawodowych absolwentów, według których mniej niż połowa wszystkich absolwentów studiów podejmuje pracę w wyuczonym zawodzie. Specjalizacja Zarządzanie projektami zdecydowanie wzmocni zatrudnialność czyli zdolności do bycia zatrudnionym naszych absolwentów.

GK: W jaki sposób będzie możliwe uzyskanie certyfikatu IPMA-Student?

MB: Certyfikat IPMA-Student można uzyskać poprzez zdanie egzaminu. Aby jednak do niego przystąpić trzeba być studentem lub absolwentem studiów I lub II stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych przez akredytowaną jednostkę akademicką, która będzie również przeprowadzała egzamin. Należy także zaliczyć przedmioty wymienione w akredytacji jednostki akademickiej. W naszym wypadku są to przedmioty specjalizacyjne wchodzące w skład przedmiotów, jakie normalnie zaliczają studenci w toku studiów. Specjalność Zarządzanie projektami została tak pomyślana, aby realizowane zajęcia były jednocześnie przygotowaniem do egzaminu certyfikacyjnego. W ten sposób możemy oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaoferować naszym studentom możliwość zdania egzaminu i uzyskanie cenionego na rynku pracy certyfikatu. Warto dodać, że w ramach specjalności Zarządzanie projektami oferujemy studentom zupełnie za darmo przygotowanie do egzaminu certyfikującego, którego koszt na wolnym rynku sięga kilku tysięcy złotych

GK: Natomiast sam egzamin jest płatny?

MB: Tak, koszt certyfikatu IPMA-Student wynosi 300 zł brutto i stanowi mniej niż 25% kosztu certyfikatu IPMA-D (Certified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku osoba przystąpi do certyfikacji IPMA-D, będzie mogła odjąć od ceny egzaminu koszt egzaminu IPMA-Student. IPMA-Student w ten sposób staje się bezpłatną formą przygotowania kandydata do certyfikacji IPMA-D.

GK: Faktycznie, przystąpienie do certyfikacji jest inwestycją w przyszły rozwój kariery zawodowej. Czy IPMA Polska ułatwia studentom, którzy przystąpili do certyfikacji start na rynku pracy?

MB: Oczywiście, że tak. Podstawową formą wsparcia rozwoju kariery adresowana do studentów i absolwentów jest Young Crew Polska.

GK: Co to takiego?

MB: Jest to grupa, a właściwie sieć młodych ludzi, w skład której wchodzą osoby interesujące się dziedziną zarządzania projektami i chcące się w tym kierunku rozwijać. Grupę YC Polska tworzą studenci, absolwenci, junior project managerowie i kierownicy projektów poniżej 35-tego roku życia. Young Crew zapewnia swoim członkom warsztaty mające na celu umożliwienie kontaktu z profesjonalistami oraz praktykami zarządzania projektami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami nabywanymi w ciągu wielu lat pracy, możliwość poszerzania własnych zainteresowań w tematyce zarządzania projektami.

Drugim elementem wspierania kariery absolwentów jest Young Project Management Program – wyłonienie najlepszych studentów w Polsce znających teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z zarządzaniem projektami i zapewnienie im możliwości nauki i rozwoju w firmach zarówno polskich, jak i zagranicznych, poprzez płatne praktyki na stanowisku asystenta Project Managera.

W ramach Young Crew Poland funkcjonuje także Project Master – konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami, będący doskonałą okazją do promocji badań i osiągnięć w zakresie zarządzania projektami.

 GK: Zatem-przyszli studenci-nie ma się nad czym zastanawiać. Warto wybrać studia w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Patrycja Jędrzejewska


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi: , , ,
 
Na razie jest tylko jeden komentarz (dodaj własny »):
  1. Tadek pisze:

    O proszę, zaprojektowana z głowa specjalność, która coś rzeczywiście znaczy na rynku pracy

Dodaj komentarz