Stanowisko ZKP w sprawie drogi ekspresowej S6

02 maja 2017r. | Drukuj

22 kwietnia w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się drugie posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego XX kadencji.

fot. ZKP

Posiedzenie otworzyli prezes ZKP, prof. Edmund Wittbrodt oraz gospodarz miejsca, burmistrz Brus, Witold Ossowski, który podziękował Radzie Naczelnej za wybór Józefa Chełmowskiego jako patrona 2017 roku w Zrzeszeniu.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się nietypowo – od występu Teatru Obrzędu Ludowego „Zaboracy” „Świat według Józefa Chełmowskiego”. Sztuka była okazją do zapoznania się z twórczością artysty oraz wprowadzaniem do przedstawienia inicjatyw zaplanowanych w ramach obchodzonego w Zrzeszeniu i Gminie Brusy Roku Józefa Chełmowskiego.

Następnie głos przekazano przedstawicielom z gminy Karsin. Wójt Roman Brunke oraz prezes oddziału ZKP Zbigniew Studziński omówili program uroczystości związanych z 60-tą rocznicą odsłonięcia pomnika Hieronima Derdowskiego w Wielu oraz jubileuszem 40-lecia Turnieju Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia. Przestawione zostały okoliczności historyczne i relacje osób uczestniczących w uroczystości odsłonięcia pomnika w 1957 roku.

Dalsza część posiedzenia była poświęcona sprawom związanym z przyjęciem sprawozdań Zarządu Głównego ZKP za 2016 rok oraz udzieleniem absolutorium. W ramach informacji za rok ubiegły krótkie sprawozdania przedstawili również przedstawiciele jednostek ZKP: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Akademia Kształcenia Zawodowego. Rada Naczelna przyjęła plan pracy i plan finansowy Zarządu Głównego na obecny rok.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja oraz podjęcie stanowiska ws. budowy drogi ekspresowej S6 z Gdańska do Słupska. Rada Naczelna jednomyślne wyraziła zaniepokojenie opóźniającymi się pracami nad realizacją ważnej dla Pomorza inwestycji, jaką jest droga ekspresowa S6 na odcinku od Gdańska do Słupska oraz zobowiązała Zarząd do przedstawienia stanowiska ZKP Pani Premier i rządowi RP.

Rada Naczelna przyznała oddziałowi w Łubianie prawo do posiadania sztandaru.

Po posiedzeniu wszyscy zebrani udali się do Brus-Jagliów, aby zwiedzić pracownię Józefa Chełmowskiego, dom oraz ogród, w którym znajdują się prace artysty.

Stanowisko Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 z Gdańska do Słupska.

Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, z dużym niepokojem obserwuje opóźniające się prace nad realizacją ważnej dla Pomorza inwestycji, jaką jest droga ekspresowa S6 na odcinku od Gdańska do Słupska. Stanowi ona cześć drogi ekspresowej łączącej Szczecin z Trójmiastem. Rada Naczelna uznaje wstrzymywanie decyzji dotyczącej rozpoczęcia realizacji tej inwestycji jako działanie pozbawione podstaw merytorycznych, które pozbawia region pomorski szans na pełną integrację transportową.

Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego – sieci TEN-T. Jest ona uwzględniona w podstawowych krajowych i regionalnych opracowaniach strategicznych i planistyczno-projektowych, jako połączenie służące wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej kraju na tym obszarze. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, znana również pod nazwą Planu Morawieckiego, wskazuje na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

Społeczność Pomorza wielokrotnie zabierała głos w tej ważnej sprawie. Brak tej strategicznej z punktu widzenia Pomorza i Polski drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców Pomorza.

Rada Naczelna apeluje do Pani Premier i Rządu RP o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją drogi ekspresowej S6.

Przewodniczący posiedzenia – Jerzy Ollick

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Prof. Edmund Wittbrodt


Tagi: , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

Polska – pożegnanie z demokracją? Słowo przestrogi
Rok Lecha Bądkowskiego. Można przekazać 1 proc. z podatku na rzecz budowy pomnika
Paczka Wsparcia dla 30 rodzin uczniów SP nr 58 w Gdańsku
Florian Ceynowa – „budziciel” Kaszubów
Stan epidemii w Polsce. Lekcje odwołane do Wielkanocy, co jeszcze się zmieni?
„Czas na podwyżki i to znaczące!” – rozmowa z prof. Romanem Drozdem
LĘBORK STOLICĄ KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK
I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek

Najnowsze komentarze