W Akademii Pomorskiej gościł Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20 kwietnia 2017r. | Drukuj

Wczoraj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, na którym gościł Dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. Przedstawił on propozycje zmian dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki w ramach projektu „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”.

Fot. D. Windorpski

Pod koniec stycznia br. polskie środowisko akademickie zapoznało się z trzema projektami przygotowanymi przez wyłonione w drodze konkursu zespoły eksperckie. Projekty te są obecnie analizowane i poddane dyskusji środowiskowej. Dyrektor Biura Ministra Piotr Müller, podczas posiedzenia Senatu AP w Słupsku, zaprezentował i przybliżył założenia  projektu Ustawy 2.0 z wyróżnieniem m.in. przewidzianego funkcjonowania trzech typów uczelni– dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych oraz uczelni badawczych, które mogłyby rywalizować z najlepszymi europejskimi ośrodkami akademickimi.

Najważniejszymi celami proponowanych zmian, dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce są: poszerzenie autonomii uczelni, jednoznaczne dążenie do podnoszenia jakości dydaktyki i badań naukowych oraz poprawa modelu zarządzania uczelniami. Prezentacja proponowanych zmian związanych z projektem Ustawy 2.0 przez Dyrektora Biura Ministra Piotra Müllera i dyskusja z nimi związana podczas posiedzenie Senatu AP w Słupsku wpisały się w prowadzone na szeroką skalę konsultacje w środowisku akademickim, które dotyczą reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.


Tagi: , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: redakcja@gazetakaszubska.pl

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz