Projekt Gminy Potęgowo z ogromnym dofinansowaniem!

14 kwietnia 2017r. | Drukuj

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 434/227/17 o rozstrzygnięciu konkursu, na mocy której wniosek Gminy Potęgowo, dotyczący projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” został wybrany do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania to 6 321 778,51 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Projekt został najwyżej oceniony przez ekspertów na osiem złożonych wniosków.

Fot. potegowo.pl

Gmina Potęgowo złożyła w grudniu 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o dofinansowanie na inwestycję pn: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. W wyniku trwającej cztery miesiące procedury oceny wniosków  zespół ekspertów uznał projekt Gminy Potęgowo za najlepszy i znalazł się on na pierwszym miejscu listy rankingowej. Należy nadmienić, iż złożenie wniosku poprzedziły wieloletnie przygotowania, które rozpoczęły się w 2012r. od  przygotowania I etapu dokumentacji projektowej. W celu sprawnej realizacji w/w inwestycji w listopadzie 2016r. Wójt Gminy Potęgowo  powołał zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno. Wartość inwestycji ogółem wynosi 9 151 330,39 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci przesyłowej wraz z modernizacją źródła ciepła. Zaprojektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie węzły cieplne (istniejące podlegające modernizacji) oraz planowane do wbudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane będą indywidualne kotłownie. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie. W ramach operacji planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącej kotłowni węglowej oraz rozbudowa instalacji ciepłowniczej wraz z montażem trzech zespołów wymiennikowych źródeł ciepła (płytowych) i montażem dodatkowego pieca opalanego gazem w ciepłowni w Darżynie. Łączna długość planowanego ciepłociągu wynosi 4359,85 m. W ramach zadania inwestycyjnego wymienionych będzie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynki Urzędu Gminy, GOK, GOPS, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Wskazane w projekcie budowlanym technologie wykonania sieci oraz źródła ciepła biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej stosowane rozwiązania techniczno–technologiczne na terenie kraju. Gwarantuje to spełnienie norm budowlanych i branżowych, zarówno krajowych, jak i wskazanych przez prawodawstwo europejskie. Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Należy nadmienić, iż planowane rozwiązania techniczne umożliwią w perspektywie czasowej dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych budynków. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie tj. w  III kwartale 2017 r.

-Praca całego zespołu zaangażowanego w tworzenie projektu zaowocowała ogromnym dofinansowaniem. Bardzo dziękuję wszystkim osobom oraz podmiotom za współpracę. To nasz wspólny sukces!- mówi Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo.


Opublikowano w: SłupskTechnologieWiadomości
Tagi: ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz