Spotkanie autorskie z prof. Agnieszką Teterycz-Puzio

09 stycznia 2017r. | Drukuj

Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej zapraszają na spotkanie autorskie z profesor Agnieszką Teterycz- Puzio dotyczące  książki: „Piastowskie księżne regentki. O utrzymanie władzy dla synów  (koniec XII w. – początek XIV w.)”, które odbędzie się 11 stycznia o godzinie 18.00 w czytelni MBP w Słupsku.

mat.prasowy

Czy w okresie średniowiecza kobiety miały niewielkie prawa w świecie, w którym rządzili mężczyźni? Tego typu opinie wpisują się w ogólny schemat myślenia o średniowieczu. Celem książki jest weryfikacja podobnych sądów poprzez zaprezentowanie, w jakim stopniu w świetle obowiązującego prawa na ziemiach polskich w średniowieczu powszechne było przejmowanie rządów przez księżne – wdowy po panujących władcach piastowskich w stosunku do ich małoletnich synów.

Zamiarem autorki było przedstawienie dwunastu sylwetek księżnych piastowskich oraz przeprowadzenie analizy zakresu sprawowanej przez nie władzy jako opiekunek małoletnich następców tronu i zarządczyń księstw.

W pracy jako księżne regentki zaprezentowane zostały: Helena, żona Kazimierza Sprawiedliwego, jej synowa Grzymisława, żona Leszka Białego, Jadwiga, żona Władysława Odonica, Anna, żona Henryka Pobożnego, Wiola, żona Kazimierza opolskiego, Perejasława, wdowa po Siemowicie mazowieckim, Eufrozyna, wdowa po Kazimierzu kujawskim czy Salomea, wdowa po Siemomyśle inowrocławskim, a także sprawująca regencję już w okresie jednoczenia ziem polskich przez Władysława Łokietka jego bratowa Anastazja, wdowa po Siemowicie dobrzyńskim. Dla pełniejszego ukazania problematyki rządów regencyjnych czyli opiekuńczych matek małoletnich władców na ziemiach polskich zasygnalizowano także rządy księżnych pomorskich ze względu na piastowski rodowód Anastazji, córki Mieszka III Starego, a matki Bogusława II i Kazimierza II, po których śmierci władzę wykonywały ich żony, Mirosława oraz Ingarda. Wymienionym księżnym poświęcono osobne rozdziały lub podrozdziały książki, ale nie są to jedyne postaci kobiet wykonujących władzę, przytoczone w publikacji.

mat.prasowy

Agnieszka Teterycz- Puzio, absolwentka UMCS w Lublinie, obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na słupskiej uczelni pełni także funkcje kierownika Zakładu Historii Średniowiecznej, a także studiów doktoranckich na kierunku historia. Zajmuje się dziejami polskiego średniowiecza, szczególnie zaś procesami zachodzącymi w Małopolsce i na Mazowszu w okresie rozbicia dzielnicowego (stosunki małopolsko- mazowieckie, pozycja możnowładztwa, organizacja administracji, działalność książąt i księżnych okresu rozbicia dzielnicowego,mentalność i codzienność ludzi średniowiecza ). Autorka sześciu monografii:

  1. „Geneza województwa sandomierskiego. Terytorium i miejsce w strukturze państwa Piastów”, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk 2001.
  2. „Henryk Sandomierski (1126-1133-18 X 1166)”, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2009 ss. 166
  3. „Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313”, Wydawnictwo Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012.
  4. „Bolesław II Mazowiecki. Na szlakach ku jedności (ok.1253/58-24 IV 1313)”, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2015.
  5. „Henryk Sandomierski. Polski krzyżowiec (1126/1133-18X1166), wydanie II poprawione”, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2015.
  6. „Piastowskie księżne regentki (koniec XII w. – pocz. XIV w.). O utrzymanie władzy dla synów”, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016.

 


Tagi: , , , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

Ósma edycja rajdu pieszego Maczuga Stolema
Gmina Potęgowo nagrodzona Bursztynem Polskiej Energetyki
Rok Lecha Bądkowskiego. Można przekazać 1 proc. z podatku na rzecz budowy pomnika
Paczka Wsparcia dla 30 rodzin uczniów SP nr 58 w Gdańsku
Florian Ceynowa – „budziciel” Kaszubów
Stan epidemii w Polsce. Lekcje odwołane do Wielkanocy, co jeszcze się zmieni?
„Czas na podwyżki i to znaczące!” – rozmowa z prof. Romanem Drozdem
LĘBORK STOLICĄ KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK

Najnowsze komentarze