V Forum Pomorskiej Edukacji

09 listopada 2016r. | Drukuj

„My – Obywatele. Pomorski Model Edukacji Obywatelskiej” to hasło V Forum Pomorskiej Edukacji. 9 listopada 2016 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku uczestnicy dyskutowali o tak cenionych na Pomorzu wartościach uniwersalnych: regionalności, wielokulturowości i obywatelstwie.

Fot. Sławomir Lewandowski / UM

Fot. Sławomir Lewandowski / UM

– To wielki dzień nie tylko dla pomorskich szkół zawodowych, ale i dla całej pomorskiej oświaty – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Mądre ułożenie sieci pomorskich szkół zawodowych, powiązanie kształcenia z potrzebami rynku pracy, trwała współpraca szkół zawodowych z pracodawcami, to warunki niezbędne do budowania na Pomorzu nowoczesnej gospodarki, do pozyskania krajowych i zagranicznych inwestorów, do poprawy jakości życia.

Temat tegorocznego Forum – „My – Obywatele. Pomorski Model Edukacji Obywatelskiej” – nie jest przypadkowy, bowiem Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej. Uczestnicy spotkania dyskutują o wartościach uniwersalnych, które na Pomorzu są szczególnie cenione i wiążą się z ideą regionalności, wielokulturowości i obywatelstwem. Tegoroczne Forum poprzedzone było spotkaniami w czterech subregionach województwa, podczas których prezentowano dobre praktyki edukacji regionalnej i obywatelskiej.

V Forum Pomorskiej Edukacji to również okazja do dwóch innych ważnych dla Pomorza wydarzeń. Pierwsze z nich – podpisanie umów na dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, to wynik realizacji przez samorząd województwa pomorskiego przedsięwzięcia strategicznego dotyczącego szkolnictwa zawodowego.

[youtube_sc url=https://youtu.be/bYph7dp4SJs]

Przygotowanie projektów przez organy prowadzące (wszystkie powiaty województwa, dwa organy niepubliczne i samorząd województwa pomorskiego) poprzedzone było unikalnym w skali kraju procesem angażującym nie tylko te organy, ale i pracodawców oraz instytucje rynku pracy. W efekcie powstały opracowane w ścisłym partnerstwie z pracodawcami koncepcje rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zaowocuje to podniesieniem jakości tego szkolnictwa oraz poszerzeniem oferty kształcenia ustawicznego, a także umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii i usług cyfrowych. Wartość przedsięwzięcia wynosi 326 mln zł, z czego dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków RPO WP 2014-2020 to niespełna 300 mln zł.

– W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozwój szkolnictwa zawodowego zostały zaplanowane naprawdę duże środki: ponad 25 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 51,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To największa w kraju kwota, która ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu branż kluczowych dla rozwoju Pomorza. Dzisiejsze umowy o dofinansowaniu projektów zintegrowanych dotyczą działań, które zmienią obraz pomorskiego szkolnictwa zawodowego. Środki trafią do wszystkich pomorskich powiatów oraz do szkół prowadzonych przez pomorskie rzemiosło, a także do szkół prowadzonych przez samorząd województwa pomorskiego.

Także podczas Forum marszałek województwa uhonorował zwycięzcę organizowanego po raz pierwszy konkursu „Nauczyciel Pomorza Roku 2016″. Jego celem jest uhonorowanie nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, którzy, wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny – intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz przyczyniają się do budowania kapitału społecznego na Pomorzu.


Tagi: , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz