O jakie zatem idee chodziło młodym inicjatorom powstałego przed 82 laty Obozu? Marzyli o Wielkiej Polsce(Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne) zbudowanej na „gruncie zasad Katolickich”.  Chcieli budować tę potęgę z pozycji nacjonalistycznych czyli w nienawiści do Białorusinów, Rusinów, Ukraińców, Niemców i przede wszystkim Żydów, w oderwaniu od zagranicznego kapitału i międzynarodowych organizacji, a „Państwo Polskie powinno być organizacją zbrojną narodu”.

W 1993 roku zbuntowana część polskiej młodzieży reaktywowała ONR, który obecnie na fali tworzonej przez władze PiS, parlamentarne ugrupowanie „Kukiz15”, gigantyczny problem uchodźców oraz w 82-gą rocznicę powstania przedwojennego ONR przystępuje do ofensywy. W ich deklaracji ideowej jak echo odbijają się sformułowania zawarte w programie ich protoplastów. A więc idea „Wielkiej Polski”, cokolwiek by ona dzisiaj miała znaczyć, „odrzucenie demokracji jako reżimu wrogiego Cywilizacji Europejskiej”, zhierarchizowany, autorytarny porządek polityczny „Narodu organicznego”, sprzeciw wobec Unii Europejskiej i przyjętego przez kraje je tworzące systemu wartości, w tym skodyfikowane prawa człowieka. A cały ten bełkot ponownie jest zanurzany w „Chrześcijaństwie jako religii objawionej”.

Ciarki przechodzą po plecach gdy poznaje się takie pomysły na funkcjonowanie państw i społeczeństw, rodem z tradycji faszystowskiej. Idą one przede wszystkim w poprzek tak Ewangelii jak i aktualnej, współczesnej, posoborowej myśli Kościoła Rzymskiego jak i innych kościołów chrześcijańskich. Bo gdzie w takim myśleniu miejsce na miłość, wolność, solidarność, szacunek dla innych, brak dyskryminacji, które ukształtowały nasz, euroatlantycki krąg cywilizacyjny dający pokój i dobrobyt za którym tęsknią i podążają narody objęte nieprzejednaniem, nienawiścią i przemocą. Ponadto przywracanie tradycji ONR nie bierze pod uwagę dramatycznych doświadczeń Europy związanych z dwiema ostatnimi wojnami światowymi oraz nie tak odległymi zbrodniczymi waśniami krajów byłej Jugosławii, u których źródeł legły ideologie kierujące się nacjonalizmem.

Tak się ułożyło moje polityczne życie, że jako członek kierownictwa ruchu społecznie postępowych katolików PAX, miałem okazję współpracować (lata 1972-81) z ludźmi tworzącymi przedwojenny ONR i RNR „Falanga”, a w okresie okupacji Konfederację Narodu – Bolesławem Piaseckim, Ryszardem Reiffem, Jerzym Hagmajerem. Nie miejsce i czas na pełną ocenę tych historycznych postaci oraz Stowarzyszenia PAX, które po wojnie założyli. Na jeden jednak aspekt, ich i całej formacji, którą reprezentowali, działalności chciałbym zwrócić uwagę. Otóż po dramatycznych przejściach II wojny, w której z bronią w ręku brali udział, stracili najbliższe osoby, przeżyli więzienia i zsyłki uznali, że ideologia, której hołdowali przed wojną, była błędna. „W uczciwej rewizji przeszłości chodzi o to, aby pamięć czystości własnych intencji nie przesłaniała, nie utrudniała nazwać po imieniu nie tylko materialnych, ale i moralnych szkód, jakie się własnymi błędami społeczeństwu wyrządzało. W wypadku nacjonalistycznej przeszłości założycieli „Dziś i Jutro” (tygodnik wydawany przez to środowisko w latach 1945-55), (……) z punktu widzenia rzeczywistych interesów Polski służyli oni w polityce wewnętrznej i międzynarodowej linii obiektywnie szkodliwej” – pisał Bolesław Piasecki w przedmowie do „Zagadnień Istotnych” (wydawnictwo Pax 1954 r.).

Nie oceniam intencji zarówno założycieli przedwojennego ONR jak i dzisiejszych ich naśladowców. Wielu z nich jak Jan Mosdorff, Stanisław Piasecki czy Paweł Musioł zginęło z rąk hitlerowców. Inni jak Bolesław Piasecki i jego koledzy, którzy przeżyli, uznali, że warto nawet zawrzeć pakt z komunistami w imię obrony biologicznej tkanki narodu. Czy współcześni ONR-owcy defilujący, nawet w kościołach, pod sztandarami złowrogiej ideologii, chcieliby zaliczyć także próbę życia swoich poprzedników? Nie życzę im tego, bo nie życzę tego ani swojemu, ani każdemu innemu narodowi.

Jan Król, 03.05.2016.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.