Profesor Krzysztof Skóra patronem Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

01 kwietnia 2016r. | Drukuj

W czwartek 31 marca 2016 r. Senat UG nadał Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego imię Profesora Krzysztofa Skóry, twórcy i wieloletniego dyrektora placówki w Helu.

fot. Stacja Morska UG

fot. Stacja Morska UG

Profesor Krzysztof Skóra związał całe swoje życie zawodowe ze Stacją Morską w Helu. W latach 1977-1992 przekształcił zrujnowany budynek dawnej wędzarni przedsiębiorstwa połowowego w nowoczesną i prężnie działającą placówkę. Na przestrzeni lat powstawały w niej laboratoria, baza noclegowa i fokarium – wizytówka Stacji, miejsce odwiedzane rocznie przed około pół miliona osób. Stacja jest jedyną tego typu placówką w Polsce i stała się rozpoznawalna również zagranicą. Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się głównie na biologii bałtyckich ssaków morskich, biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku oraz biologii i ekologii ryb antarktycznych. W Stacji prowadzone są także zajęcia dydaktyczne służące polskim i zagranicznym szkołom wyższym. W trakcie realizacji jest obecnie projekt Edu Eco Hel, który ma być ośrodkiem kształcenia studentów oraz popularyzacji najnowszych osiągnięć badań morskich, wiedzy o morzu oraz idei zrównoważonego rozwoju. Stacja jest rozbudowywana w ramach projektu „Błękitna Wioska”, którego celem jest stworzenie w Helu odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia szerszej działalności dydaktyczno-naukowej.

Profesor Krzysztof Skóra (ur. 1950 r. w Gdyni) swoją edukację i drogę zawodową od początku związał z Uniwersytetem Gdańskim. Na uczelni uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe: tytuł magistra biologii z zakresu oceanografii biologicznej (1973 r.), stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie oceanologii (1985 r.), stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie oceanologii w (2004 r.), a w roku 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi. Jego zawodową karierę zainicjowało zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowo-technicznego w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni w 1973 roku. W tym Instytucie przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej do stanowiska profesora zwyczajnego włącznie. W roku 1977 objął funkcję organizatora i kierownika placówki terenowej Instytutu Oceanografii – Morskiego Laboratorium Terenowego w Helu, którą przekształcił później, wraz z zespołem, w Stację Morską, która miała swoje oficjalne otwarcie w 1992 roku.

Prof. Skóra jest autorem lub współautorem około 100 publikacji naukowych. Był członkiem wielu stowarzyszeń, rad i komitetów naukowych m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Współpracował z wieloma instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zaangażowany był również bardzo w popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska morskiego. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną profesor otrzymał blisko 30 nagród, w tym prestiżową Szwedzką Nagrodę Bałtyku (tzw. Bałtycki Nobel) – Swedish Baltic Sea Water Award.

Profesor Krzysztof Skóra zmarł 12 lutego 2016 roku.


Opublikowano w: PuckWiadomości
Tagi: ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: redakcja@gazetakaszubska.pl

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

Uroczysta gala podsumowująca 3. Międzyszkolny Konkurs ,,MŁODZI DLA DEMOKRACJI’’
LCK Fregata zaprasza na Danfoss Kino Letnie w Lęborku
Laureat tegorocznego „Fryderyka” zagra w Lęborku
Historia nad Słupią, czyli V Słupski Festiwal Historyczny
Wójt Potęgowa wiceprezesem ogólnopolskiego stowarzyszenia samorządowców
Kaszubska Gala Kulinarna-poznaj kaszubskie potrawy
Wolontariusze z żonkilami wyruszą po datki dla lęborskiego hospicjum
Pomorskie Pola Nadziei już w weekend

Najnowsze komentarze