Biznes spotkał się w wejherowskim starostwie

22 stycznia 2016r. | Drukuj

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius spotkała się z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu z naszego powiatu. Tematem przewodnim była współpraca samorządu powiatowego ze środowiskiem biznesowym.

fot. Powiat Wejherowski

fot. Powiat Wejherowski

Program spotkania przewidywał kilka punktów – wystąpień i prezentacji. Jako pierwsza głos zabrała Anna Kulik – wicedyrektor PUP w Wejherowie, która przedstawiła i omówiła aktualne oraz nowe formy wsparcia, oferowane przez urząd pracy dla przedsiębiorców chcących zatrudnić pracowników. Ponadto przedstawiła możliwości sfinansowania szkoleń i dokształcenia zawodowego dla pracowników i przedsiębiorców.

Kolejnym prelegentem był Arkadiusz Szczygieł – naczelnik Wydziału Rozwoju i Programów Europejskich, który przedstawił najnowsze informacje na temat funduszy unijnych oraz podstawowe informacje o typach programów i aktualnych konkursach dotacyjnych.

Następnie Adam Klimek – pełnomocnik starosty ds. zmian organizacyjnych w Wydziale Architektury i Budownictwa, opowiedział o działaniach podjętych przez Starostwo w celu usprawnienia pracy i uproszczenia oraz przyspieszenia obsługi interesantów w tym wydziale. Przedstawił wyniki dotychczasowych analiz i pierwsze efekty wdrożenia zmian w zakresie podziału kompetencji i obowiązków służbowych w wydziale, a także określił standardy obsługi jakie będą wynikiem zakończenia prac reorganizacyjnych.

– Jesienią zaczęliśmy wprowadzać system zmian organizacyjnych, który służyć ma poprawie jakości obsługi w Wydziale Architektury i Budownictwa – mówiła podczas spotkania Gabriela Lisius Starosta Wejherowski. – Skupiamy się na reorganizacji systemu pracy i standardów obsługi, ponieważ nie chcemy tworzyć nowych etatów. Zadania które są, mogą być z powodzeniem realizowane przy takiej obsadzie kadrowej jaką dysponujemy. Wprowadzone zmiany już przynoszą pierwsze efekty. Czas procesowania spraw się skraca. Proces reorganizacji zakończymy w kwietniu 2016 r.

Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali wszystkich informacji, a w części przeznaczonej na dyskusję chętnie zadawali dodatkowe pytania oraz sugerowali konkretne rozwiązania w celu sprawniejszego załatwiania spraw urzędowych w Starostwie.


Tagi: , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: redakcja@gazetakaszubska.pl

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz