S6 można budować, decyzja środowiskowa utrzymana

14 stycznia 2016r. | Drukuj

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska utrzymała w mocy decyzję środowiskową na trasę S6 na odcinku od Trójmiasta do Lęborka.

drogaNocSXC

Decyzja środowiskowa dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta w wariancie II-A2 stała się ostateczna. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w tej sprawie, po rozpatrzeniu 27 odwołań wniesionych przez strony postępowania. Oznacza to, że Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może bez przeszkód budować drogę S6 w wariancie II-A2.

Planowana droga S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta poddana ocenie środowiskowej ma parametry ma ok. 64 km długości, jest drogą dwujezdniową czteropasmową, z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu do każdej głównej jezdni drogowej. Przebiegać będzie przez następujące obszary chronione: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka, OChK Pradoliny Redy Łeby oraz otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przetnie też korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym KPn-20B Kaszubski Północny oraz korytarze ekologiczne znaczenia lokalnego przebiegające przez ww. obszary chronionego krajobrazu.

W ramach przedsięwzięcia, w celu ograniczenia oddziaływania drogi S6 na środowisko, w tym na powyższe obszary chronione, zaplanowano szereg urządzeń ochrony środowiska, w celu ochrony zwierząt planuje się wykonanie 8 przejść dla dużych zwierząt, 9 przejść dla średnich zwierząt, 36 przejść dla małych zwierząt, 66 przejść dla płazów, obustronne ogrodzenie drogi o wysokości minimum 2,2 m. Dla zminimalizowania kolizji hiropterofauny z drogą poprzez podwyższenie pułapu jej przelotów i ograniczenie śmiertelności, w miejscach lokalnych migracji nietoperzy planuje się wykonać ekrany o wysokości co najmniej 4,5 m. Dla ochrony przeciwhałasowej planuje się wykonać 134 ekrany akustyczne. Dla ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczonymi spływami wód opadowych planuje się zastosować system urządzeń oczyszczających w postaci: przydrożnych rowów trawiastych, osadników, zbiorników retencyjnych, separatorów oraz zastawek awaryjnych.

Ponadto dla zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz wzdłuż drogi ekspresowej S6, na 82 odcinkach planuje się nasadzenia zieleni o łącznej długości ok. 30 km. Planowane pasy zieleni stanowić będą również ochronę przed hałasem oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do powietrza.


Tagi: , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz