fot. GK / archiwum

11 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku odbyło się założycielskie spotkanie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”.

fot. GK
fot. GK

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy powiatu lęborskiego – Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak, Burmistrz Miasta Łeby Andrzej Strzechmiński, Wójtowie Gmin powiatu, Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Gminy Cewice Jerzy Pernal, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke, Wójt Gminy Choczewo (powiat wejherowski) Wiesław Gębka, oraz Starosta Powiatu Lęborskiego Edmund Głombiewski.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele branży rybackiej, rolniczej, mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przyjęto min następujące Uchwały: w/s wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie: Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Miasta Łeby, Dariusz Waleśkiewicz – Wójt Gminy Wicko, Ryszard Wittke – Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Do zadań Komitetu Założycielskiego należeć będzie dokonanie czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

Wyłoniono również władze stowarzyszenia, którego Prezesem został Ryszard Wenta, zastępcą Krzysztof Łasiński, sekretarzem Agnieszka Wolańska, członkami Zarządu Elżbieta Godderis, Eugeniusz Penkowski, Izabela Jagodzińska i Krzysztof Decyk.

Skład Zarządu odzwierciedla przekrój wszystkich sektorów działających w branży rybackiej i rolniczej, są tu osoby związane z sektorem publicznym, gospodarczym i społecznym.

Wśród członków Zarządu, co jest bardzo ważne jest przedstawiciel rybaków – Pan Eugeniusz Penkowski, wieloletni armator, znający środowisko lokalnych rybaków problemy, z jakimi spotykają się na co dzień.

Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej w osobach Ludwik Greczko – Przewodniczący Komisji, wieloletni działacz samorządowy, długoletni Prezes i przedstawiciel rybaków z Łeby, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe i społeczne w branży rybołówstwa morskiego.

Zastępcą został Pan Wiesław Doliński, Sekretarzem Magdalena Stępień, członkami Komisji Jolanta Terlecka i Jarosław Bach.

Najważniejszym elementem spotkania założycielskiego było przyjęcie Statutu, określenie nazwy stowarzyszenia.

Statut przyjęto jednogłośnie z małymi poprawkami

Najważniejsze jak podkreślano są cele i zadania stowarzyszenia, i tak min: tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, promocja i rozwój produktów lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zwiększenie roli społeczności rybackiej, poprawy życia mieszkańców, inicjowanie przedsięwzięć, wspieranie rozwoju edukacji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, organizacja punktów doradztwa, udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego, współpracę i wymianę doświadczeń. Ważnym elementem zapisanym w Statucie jest punkt, w którym czytamy „ Stowarzyszenie realizuje swoje cele uwzględniając ochronę środowiska i walorów naturalnych krajobrazu oraz zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych „

Przytoczyłam tu w skrócie cele i zadania nowopowstałego stowarzyszenia, którego celem przede wszystkim jest wspieranie rybołówstwa i rolnictwa w obszarze swojego działania.

Wiele osób poprzez swoją determinację i zaangażowanie przyczyniło się do powstania stowarzyszenia. Liderem można nazwać Burmistrza Miasta Łeby, który od kilku miesięcy prowadził rozmowy z różnymi instytucjami rządowymi, z władzami samorządowymi.

Osoby, które już dziś podpisały się pod tym aktem myślę, że nie mają, co do tego wątpliwości, że takie stowarzyszenie, które będzie miało swoją siedzibę w Łebie jest potrzebne właśnie w naszym powiecie lęborskim.

Stowarzyszenie, bowiem otwiera drogę rozwoju dla rybaków, rolników i osób związanych z tą dziedziną gospodarki.

Daje duże możliwości do wspierania nowatorskich rozwiązań takich jak: rozwój turystki regionalnej, promocję regionu, wspieranie inicjatyw zbieżnych z zadaniami stowarzyszenia, pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i jej rozwój, pomoc rolnikom i osobom długotrwale pozostających bez pracy, szkolenia, które mają na celu podnoszenie świadomości i kwalifikacji, wspieranie różnorakich działań w ramach rybołówstwa, zwiększenie roli społeczności rybackiej, wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.

To tylko niektóre z ambitnych planów stowarzyszenia.

Powstanie organizacji, gdzie oprócz mieszkańców i działaczy społecznych z Gmin zasiadają przedstawiciele władz samorządowych daje wielkie możliwości wsparcia finansowego jak i również ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

Życzyć należy wszystkim, którzy czynnie włączyli się w powstanie organizacji, jej nowo wybranej władzy satysfakcji, sukcesów i pomyślnych wiatrów – jak mawiają Ci, co na morzu!

Ewa Horanin

4 KOMENTARZE

  1. Powstanie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, to cenna inicjatywa dla obszarów, przez które płynie rzeka Łeba. W tej chwili obejmuje ono miejscowości położone w powiecie lęborskim, a mnie się wydaje, że to stowarzyszenie powinno rozszerzyć swoją działalność o obszary położone aż do źródeł tej rzeki w powiecie kartuskim. Wydaje mi się, że rejon Górnej Łeby, w rejonie Staniszewa i Miłoszewa, objęty ochroną Natura 2000, wymaga szczególnej troski, bo wszelkie środki unijne powinny trafiać do miejscowości leżących na całej długości tej rzeki, a jakość wód bardzo wiele zależy od czystości w górnym jej biegu. Myślę, że nazwa „Dorzecze Łeby” obejmuje rzekę na całej długości z jej dopływami. Mam nadzieję, że się nie mylę.

  2. Niestety jak zwykle cała dołująca śmietanka typu Pan R.Wenta, Pani E. Godderis itp. trzeba gdzieś coś robić jak z Lęborka pogonili to po lokalnych wioskach można się szwendać i małpować.

  3. Lista członków stowarzyszenia nie jest zamknięta.Teraz trzeba Grupę zarejestrować , zacząć działać i dostosować się do terminów i przepisów.Zawsze możliwe są wszelkie zmiany(statutowe,organizacyjne,liczba członków,itp.). Poza tym każdy samorząd sam decyduje o tym do jakiej grupy działania chce należeć.

  4. JEST TU POLE DO DZIAŁANIA DLA KAZDEGO JAKUB NIE WYTYKAJ PALCEM INNYCH SAM POKAŻ CO TY MOZESZ ZROBIĆ BO KRYTYKOWAC JEST NAJŁATWIEJ A DZIAŁAĆ TO TRZEBA UMIEĆ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.