Zaledwie cztery miesiące do Srebrnego Jubileuszu samorządności - GazetaKaszubska.pl

Zaledwie cztery miesiące do Srebrnego Jubileuszu samorządności

Jedynie cztery miesiące dzielą nas do wielkiego jubileusz polskiej demokracji tj. od 25. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. To nie tylko najbardziej udana polska reforma ustrojowa, ale również system władzy publicznej nam najbliższej. Zapraszam do dyskusji na sposobami i możliwościami uhonorowania jubileuszu polskiej samorządności. Nade wszystko należy pamiętać o współtwórcach demokracji lokalne!
Zaledwie cztery miesiące do Srebrnego Jubileuszu samorządności Jan Kulas
 
Członek Rady Naczelnej ZKP, były poseł RP trzech kadencji.
26 stycznia 2015r.

Warto zdać sobie sprawę, jak krótki okres czasu dzieli nad od wielkiego jubileuszu odrodzenia polskiej samorządności. To już za 4 miesiące będziemy obchodzić i świętować 25. lecie odrodzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Świętować będziemy odrodzenie fundamentu samorządności – polskich gmin. Przypomnę, że historyczne wybory do rad gmin odbyły się 27 maja 1990 roku. Dodam, że odbudowa samorządności była możliwa dzięki rządowi premiera Tadeusza Mazowieckiego i wsparcia jego dzieła przez parlament wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Uzupełnię, że samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki (dzieło rządu J. Buzku i parlamentu pod przewodnictwem AWS-UW) zaczął funkcjonować dopiero od 1 stycznia 1999 roku.

Ludzie tworzą historię. Tak też było w brzemiennych latach 1989-1990. Premier T. Mazowiecki zlecił dzieło przygotowania reformy samorządowej prof. Jerzemu Regulskiemu. Wkrótce został on Pełnomocnikiem Rządu ds. Reformy Samorządowej. Od strony legislacyjnej projekty ustaw prosamorządowych przygotował Senat, które następnie uchwalono w Sejmie. Do najbliższych współpracowników J. Regulskiego należeli wtedy senator Jerzy Stępień, poseł Walerian Pańko i prof. Michał Kulesza. Z tej wielkiej czwórki żyją i funkcjonują J. Regulski i J. Stępień. Naturalnie od strony wielkiej polityki, wsparcie dla reformy samorządowej zapewnili T. Mazowiecki i Lech Wałęsa oraz oczywiści Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP). W terenie najważniejsze było poparcie tej idei, reformy przez działaczy ruchu Komitetów Obywatelskich, często, ale nie zawsze z dopiskiem „Solidarność”. Dlatego pierwszą powinnością przy obchodach ćwierćwiecza polskie samorządności, jest i powinno być odnalezienie i uhonorowanie jego współtwórców. Mam na uwadze liderów Komitetów Obywatelskich, pierwszych przewodniczących rad gmin, pierwszych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Trzeba też pamiętać o radnych z pierwszej kadencji rad gmin w latach 1990-1994.

Naturalnie w każdej gminie nieco inaczej będziemy obchodzić jubileusz ćwierćwiecza polskiej samorządności terytorialnej. Aby jednak trochę rozwinąć dyskusję i samemu coś zaproponować, przedkładam następujące propozycje:

1/ Powołanie Komitetu Obchodów 25. lecia samorządności lokalnej

2/ Ustalenie listy współtwórców gminnej samorządności

3/ Opracowanie zwięzłych biografii współtwórców naszej gminnej samorządności

4/ O ile to możliwe, i w zgodzie, to uhonorowanie (wyróżnienia samorządowe, wojewódzkie i gminne) współtwórców samorządności lokalnej. Należy też uczcić pamięć tych z nich, którzy już odeszli do „Domu Pana”

5/ Opracowanie kalendarium wydarzeń w naszej gminie w latach 1990-2015

6/ Przygotowanie publikacji (prezentacji) bilansu zmian i dokonań w naszej gminie

7/ Zorganizowanie w naszych szkołach konkursów (historyczny, plastyczny, literacki itp.) nt. „Srebrny Jubileusz Samorządności w mojej Małej Ojczyźnie”

8/ Zorganizowanie okolicznościowych sesji rad gmin, konferencji i debat obywatelski nt. „Moja gmina w minionym dwudziestopięcioleciu”

9/ Przygotowanie informacji nt. „Współpraca naszej gminy z najbliższymi sąsiadami oraz z partnerami zagranicznymi”

10/ Wypracowanie uwag i wniosków (gł. dla parlamentu) nt. koniecznych zmian i zapisów w celu dokończenia polskiej reformy samorządowej

W moim przekonaniu, jednym z najważniejszych zadań jubileuszu 25. lecia naszej samorządności, powinna być aktywizacja społeczności lokalnej i wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.

Jan Kulas


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi: , ,
 
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz