Iskierki Pamięci

10 lipca 2014r. | Drukuj

2 czerwca 2013 roku zorganizowanym przez Fundacje Naji Gochë – spotkaniem modlitewno – patriotycznym na cmentarzu jeńców wojennych z okresu 1. wojny światowej w Czersku – Łukowie zainaugurowano działalność – Pomorsko-Kaszubskiego Zespołu Obywatelskiego Upamiętnienia 100. Rocznicy Wybuchu Pierwszej Wojny Światowej.

2

Honorowy patronat nad pracami Zespołu objął pan Jan Wyrowiński Wicemarszałek Senatu RP.

10 stycznia 2014 roku do prac w Zespole przystąpiły organizacje społeczne z terenu woj. pomorskiego, zachodnio pomorskiego i kujawsko – pomorskiego w tym również szereg pojedynczych osób, członków reprezentujących Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie a także organizacje katolickie oraz naukowe.

Dotychczas na terenie Pomorza przede wszystkim Zachodniego zrealizowano szereg przedsięwzięć związanych z odbudową bądź renowacją miejsc pamięci o poległych żołnierzach podczas tej wojny.

Odbyły się już liczne spotkania w miejscach martyrologii ofiar tej wojny, której doświadczyli żołnierze – jeńcy różnych narodowości.

Między innymi z udziałem JE Ambasadora Republiki Serbii Radojko Bogojevicia odbyły się 27 i 28 maja 2014 uroczystości upamiętniające poległych i zmarłych w wyniku tej wojny na Ziemi Pomorskiej – żołnierzy Serbskich. Miały one miejsce na cmentarzach wojennych w Czarnym i Stargardzie. (Do tych spotkań i wizyty JE Ambasadora powrócę w następnej relacji).

28 czerwca 2014 r. – tj. dniu rocznicowym podpisania w 1919 roku Traktatu Pokojowego kończącego 1. wojnę światowa – Zespół ds. upamiętnienia zaplanował w programie swoich działań, że w ten dzień „…zainicjuje na terenie Wielkiego Pomorza „akcję” zapalenia zniczy- Płomyków /Iskier / Pamięci pod pomnikami i tablicami znajdujących się na terenie naszych miast i wsi oraz na cmentarzach jenieckich Aktu tego dokonają przede wszystkim członkowie Zespołu i organizacji wchodzących w jego skład a także przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych i samorządów. /…/

Oraz, że w tym dniu księża członkowie Zespołu oraz spoza jego składu – odprawią modlitwy/nabożeństwa w intencji ofiar tej wojny”.

Zgodnie z tym zapisem 28 czerwca 2014 r. w Łąkim w gm. Lipnica na Gochach podczas odbywającego się tam XV Zjazdu Rodu Trzebiatowskich przed znajdującym się tu obeliskiem pamięci poległych mieszkańców tej wsi na frontach 1 i 2 wojny światowej odbyła sięuroczystość Zapalenia Zniczy Pamięci o złożonej żołnierskiej ofierze życia przez żołnierzy – mieszkańców tej wsi.

1

Niemniej ta uroczysta chwila pod obeliskiem w Łąkim miała swój szerszy wymiar, bowiem obejmowała swoim serdecznym wspomnieniem i inne znajdujące się na Gochach, Zaborach i Borach Tucholskich miejsca związane z ofiarami tej wojny, a które się wznoszą w Trzebiatkowych, Tuchomiu, Piasznie, Bytowie, Borzyszkowach czy Borowym Młynie a także w Czersku,Wielu i Tucholi.

Rangę tej symbolicznej chwili Zapalenia Iskier Pamięci w Łąkim podnosił udział w niej w niej m.in. Starosty Powiatu Bytowskiego p. Jacka Żmudy Trzebiatowskiego, senatora Ziemi Kaszubskiej p. Romana Zaborowskiego, wójta gminy Lipnica Andrzeja Lemańczyka oraz Wojciecha Megiera – przewodniczącego Rady Gminy w Lipnicy a także p. Jana Krzysztofa Kleinszmidta Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Z kolei Zespół, był reprezentowany przez jego przewodniczącego Zbigniewa Talewskiego, który poprowadził to spotkanie a także innych członków Honorowej Kapituły Fundacji Naji Gochë, przede wszystkich należących do Rodu Trzebiatowskich.

Przed Zespołem kolejne wyzwania by w tym roku 100 lecia wybuchu tej wojny szeroko upowszechnić wiedzę o jej skutkach i tragizmie, zwłaszcza te działania podejmować wśród młodej generacji nie tylko Pomorzan. Ważnym jest wydobywanie i szerokie upowszechnianie również i to, że tragizm tamtych pierwszo wojennych dni otworzył nam drogę do odzyskania przez Polskę państwowości po wiekach zaborów. Podkreślać także, że jej dramatyczny scenariusz, postawił w okopach naprzeciwko siebie Polaków z różnych Zaborów wcielonych do wrogich sobie armii. Przypominać o tym, iż dla nas Polaków wojna ta nie zakończyła się w 1919 roku a dopiero po wygranej przez armię polską prowadzoną przez Józefa Piłsudskiego wojny obronnej – bolszewickiej-, jaką musiała stoczyć w obronie swej suwerenności odrodzona Ojczyzna.

Zbigniew Talewski

Naji Gochë.


Opublikowano w: Naji Gòchë
Tagi: , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz