Porozumienie w kościerskim szpitalu

21 lutego 2014r. | Drukuj

W dniu dzisiejszym, Zarząd spółki „Szpital w Kościerzynie” podpisał z sześcioma organizacjami związkowymi, działającymi na terenie placówki, porozumienie w sprawie szczegółowych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników szpitala.

fot. szpital.koscierzyna.pl

fot. szpital.koscierzyna.pl

– Cieszę się, że organizacje związkowe wykazały zrozumienie dla tych procesów wobec trudnej sytuacji szpitala i udało się wspólnie skutecznie prowadzić dialog społeczny – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Zwolnieni pracownicy otrzymają pomoc w zakresie doradztwa zawodowego. W tym celu, już 3 marca br. na terenie szpitala w Kościerzynie, otwarte zostanie „Mobilne centrum wsparcia”, w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn.„Na pomoc pracy”. Umożliwi on osobom zwalnianym, oprócz doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne. Ponadto dla każdej z osób, które zechcą skorzystać z tych porad, zostaną opracowane indywidualne plany działania i zostanie ustalona ścieżka pomocy poprzez m.in. szkolenia, pośrednictwo pracy. Możliwe będzie także uzyskanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 40 tys. zł, a także dla tych osób, które zdecydują się na to otwarcie własnej firmy – wsparcie pomostowe (finansowe, np. składki na ZUS) i doradcze przez rok od rozpoczęcia tej działalności.  Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył na ten cel 2 miliony zł.

Porozumienie otwiera drogę obniżenia kosztów w tym szpitalu, a także spłaty zobowiązań. W celu stabilizacji finansowej placówki, spółka podjęła szereg działań w sferze: medycznej i pozamedycznej oraz infrastrukturze technicznej.  W tym celu zdecydowano m.in. o usprawnieniu systemu zarządzania, gospodarowania i monitorowania zużyć materiałów medycznych czy też utrzymania czystości oraz zmiany organizacji w zakresie dozoru i ochrony mienia. Zaprzestano również w ramach bieżących zadań szpitala działalności socjalno-bytowej w postaci administrowania budynkami mieszkalnymi, np. budynek przy ul. Małcużyńskiego przekazano na własność miastu Kościerzyna.

Zarząd Szpitala w Kościerzynie, będąc w trudnej sytuacji finansowej, zmuszony został do konieczności reorganizacji i restrukturyzacji placówki poprzez optymalizację stanu i struktury zatrudnienia oraz poprawę organizacji pracy pracowników i dostosowania jej do realnych potrzeb. Wiąże się to m.in. z koniecznością rozwiązania umów o pracę z pracownikami tego szpitala. W szpitalu pracuje obecnie 929 osób. W wyniku porozumienia z organizacjami związkowymi, w szpitalu w Kościerzynie, zwolnieniami grupowymi zostanie objętych 134 pracowników, reprezentujących każdą z grup zawodowych szpitala. Zwolnienia nie obejmą m.in. pracowników w wieku przedemerytalnym, osób przebywających na urlopach macierzyńskich, kobiet w ciąży, osób będących jedynymi żywicielami rodziny oraz tych, które wychowują dzieci posiadające stopień niepełnosprawności.


Opublikowano w: Praca i biznesRegionWiadomości
Tagi: , , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz