Podsumowanie XIX Zjazdu Delegatów ZKP

04 grudnia 2013r. | Drukuj

Kilka dni temu obył się XIX Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego poszczególnych oddziałów działających na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W Zjeździe wzięło udział 279 delegatów. Przebieg zjazdu podsumowuje Ewa Horanin z ZKP/o Łeba.

fot. Arkadiusz Wegner

fot. Arkadiusz Wegner

Wybrano na drugą kadencję Prezesa Pana Łukasza Grzędzickiego, który niewątpliwie poprzez swoją pracę i kadry całego biura Zarządu Głównego dokonał dużych zmian w naszym życiu organizacyjnym. Wprowadzono wiele nowych imprez, wydano kilka publikacji, a władze Zrzeszenia wielokrotnie uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych poszczególnych oddziałów.

Z oddziałów ZKP z terenu powiatu lęborskiego do Rady Naczelnej wybrani zostali: Kazimierz Kleina (ZKP Łeba), Michał Szczupaczyński (ZKP Lębork), Ryszard Wenta (ZKP Lębork) oraz Adam Nowak (ZKP Cewice). Ewa Głombiewska z ZKP Lębork weszła w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

W kuluarach dyskutowano o założeniach na przyszłą kadencję, wspominano wiele wydarzeń i spotkań.  Atmosfera była radosna. Bo jest to dla naszej społeczności nie tylko wydarzenie istotne, ale i również wydarzenie, które można nazwać świątecznym.

W przemówieniach delegatów nie zabrakło dowcipów, humoru, ale i także, co najważniejsze troski o nasze stowarzyszenie. Najważniejszą częścią naszego Zjazdu było podjęcie uchwały, która kształtuje kierunek naszego dalszego działania. Uchwała, którą pragnę Państwu przybliżyć traktuje wszystkie ważne sprawy, na które zwracali szczególną uwagę delegaci.

I tak doczytać się możemy, iż to na członkach Zrzeszenia spoczywa obowiązek aktywnego uczestniczenia w życiu polityczno – gospodarczym miast, regionu jak również kraju.Jest to wyzwanie dla przyszłych samorządowców, posłów i senatorów jak i również dla działaczy społecznych.

Jednym z najważniejszych zadań jest powołanie Centralnego Muzeum kaszubskiego, które będzie promować pomorską ideę regionalną, dziewictwo kulturowe Kaszub, Kociewia i Borów. Duża uwagę występujący delegaci poświęcili na sprawy edukacji.

Dobre wykształcenie młodego pokolenia, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, sposób nauczania, wysoki poziom oferty edukacyjnej, który będzie dostosowany do zapotrzebowania rynku to sukces w drodze do nowych miejsc pracy ludzi wykształconych, ambitnych i uzdolnionych.

Zwrócono również w przytoczonej Uchwale szczególną uwagę na upowszechnianie języka kaszubskiego. Zaangażowanie członków ZK-P w samorządach powiatowych powinno być zwrócone na wprowadzanie języka kaszubskiego w szkołach ponad gimnazjalnych. Zrzeszenie w swoich działaniach powinno zwiększyć nacisk na monitorowanie wydatkowania subwencji na naukę języka kaszubskiego, które (wg delegatów w dyskusji nie są do końca wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem).

W uchwale postuluje się również o zwrócenie uwagi władz województwa w pracach nad przygotowaniem i zatwierdzeniem promocji i rozwoju języka kaszubskiego. Duże pole do działania w promowaniu języka kaszubskiego mają do spełnienia media, które nie do końca wg opinii delegatów spełniają tą misję. Na uwagę zasługuje też zapis, w przytoczonej uchwale, traktujący o swobodzie wyboru przez członków ZK-P opcji politycznych zgodnych ze swoimi przekonaniami, czyli swobodnego wyboru.

Zrzeszenie nie może, bowiem pozwolić sobie na to, aby jego członkowie popadli w tzw. bierność polityczną, powinni, zatem być aktywni, wykonując swoją misje w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny. Czyli reasumując, każdy z nas pracuje dla dobra Ojczyzny.

Ważnym elementem, które podniósł w dyskusji Senator Kazimierz Kleina jest budowa i usankcjonowanie oraz przyśpieszenie działań i szybkiego oddania Trasy Kaszubskiej z Gdańska do Szczecina. Powyższy punkt, który znalazł swoje miejsce w uchwale to podkreślenie jedności Kaszubów w obrębie Pomorza.

W postulatach zapisanych w uchwale znalazły się propozycje ogłoszenia rokiem 2014 – Jana Pawła II, ks. Hilarego Jasiaka bądź Gryfa Pomorskiego, aktywne włączenie się ZK-P w uroczystości Dziękczynienia w Warszawie w dniu 1 czerwca, którym Kaszubi winni przewodzić, wprowadzanie dwujęzycznego menu polsko – kaszubskiego na stronach internetowych ZK-P, organizację konkursu dla gmin „Gmin prawdziwie kaszubska”, uaktywnienie oddziałów ZK-P w celu lobbowania na rzecz dwujęzycznego nazewnictwa miejscowości.

Sami przyznacie Drodzy Czytelnicy, że obrady, które trwały do późnych godzin popołudniowych były owocne i nadają duże wyzwanie nie tylko dla Rady Naczelnej, ale i również dla szeregowych członków naszej organizacji.

Ewa Horanin

Galeria

fot. Arkadiusz Wegner, fot. D.M., J.B.


Tagi: , , , , , , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: redakcja@gazetakaszubska.pl

Czytaj także

Na razie jest tylko jeden komentarz (dodaj własny »):
  1. enforcer pisze:

    Dyskutowano po polsku czy po kaszubsku?

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

Uroczysta gala podsumowująca 3. Międzyszkolny Konkurs ,,MŁODZI DLA DEMOKRACJI’’
LCK Fregata zaprasza na Danfoss Kino Letnie w Lęborku
Laureat tegorocznego „Fryderyka” zagra w Lęborku
Historia nad Słupią, czyli V Słupski Festiwal Historyczny
Wójt Potęgowa wiceprezesem ogólnopolskiego stowarzyszenia samorządowców
Kaszubska Gala Kulinarna-poznaj kaszubskie potrawy
Wolontariusze z żonkilami wyruszą po datki dla lęborskiego hospicjum
Pomorskie Pola Nadziei już w weekend

Najnowsze komentarze