Inicjatywa Lokalna dla aktywnych słupszczan

01 sierpnia 2013r. | Drukuj

Masz ciekawy pomysł? Chcesz aktywnie i pożytecznie spędzić czas? Działaj! Skorzystaj z Inicjatywy Lokalnej! 

fot. CIO

fot. CIO

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w ramach projektu „Aktywność Obywatelska – to jest to”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013, zaprasza do skorzystania z usług INICJATYWY LOKALNEJ.

Po wprowadzeniu nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, umożliwiono nieformalnym grupom mieszkańców podjęcie działań, wspólnie z władzami samorządowymi, na rzecz lokalnych społeczności.

Inicjatywa Lokalna to narzędzie znane pod postacią tzw. „czynu społecznego”. Aby wesprzeć bezpośrednio aktywnych mieszkańców  Słupska, CIO chce przeznaczyć 5 grantów w wysokości do 2000 zł każdy nieformalnym grupom słupszczan/nek (5 grup po co najmniej 4 osoby).

DLA KOGO?

1. Inicjatywa Lokalna adresowana jest do mieszkańców/nek Słupska, nieformalnych grup obywatelskich działających na rzecz społeczności lokalnej.
2. W konkursie może wziąć udział grupa min. 4 osób tzw. grupa nieformalna, która posiada ciekawy i oryginalny pomysł aktywizujący środowisko lokalne.
3. Nie będą rozpatrywane ani dofinansowywane projekty otrzymane od instytucji państwowych i samorządowych (np. szkół, urzędów gminy, etc.)

NA CO?

W ramach Inicjatywy Lokalnej wspierane będą działania na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności:
a) działania integrujące i aktywizujące mieszkańców lokalnej społeczności,
b) edukacja, oświata i wychowanie,
c) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
d) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
g) promocja i organizacja wolontariatu,
h) działalność charytatywna.

Inicjatywa Lokalna nie ma charakteru i formy regrantingu – osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia, będą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie , a następnie CIO będzie je zabezpieczać finansowo ze środków z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Szczegółowy regulamin ubiegania się o wsparcie w ramach Inicjatywy Lokalnej, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria oceny wniosku znajdują się na stronie internetowej słupskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich.


Opublikowano w: SłupskWiadomości
Tagi: , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz