Wycinka 50 drzew w Wejherowie. Radni zwołują sesję nadzwyczajną

01 lutego 2013r. | Drukuj

Na wniosek radnych z Wejherowa został wyznaczony termin XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa. Tematem będzie wycinak 50 drzew w ulicy 12-go Marca w Wejherowie.

fot. UM Wejherowa

fot. UM Wejherowa

5 lutego w sali narad Urzędu Miejskiego w Wejherowie odbędzie się XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa zwołana na wniosek radnych. Podczas sesji omówiona zostanie uchwała w sprawie przyjęcia protestu przeciwko wycinki drzew w ulicy 12-go Marca w Wejherowie. Drzewa starej aleii lipowej miałyby zostać wycięte w toku działań inwestycyjnych dotyczących przebudowy układu drogowego drogi powiatowej (nr 1487G) ul. 12-go Marca na odcinku za przejazdem kolejowym poprzez skrzyżowanie ulicy 12-go Marca z ulicą Myśliwską i do skrzyżowania z ulicą Torową w Wejherowie. Radni Miasta Wejherowa są przeciwni wycince drzew, co jasno określili w treści protestu, w którym czytamy – Rada Miasta Wejherowa wyraża kategoryczny sprzeciw wobec zamiarów Starosty Wejherowskiego – Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego w zakresie wycinki 50 drzew o wartości historycznej i zabytkowej, rosnących w ulicy 12-go Marca w Wejherowie”.

Radni krytykują pomysł, w dalszej części protestu czytamy iż uważają to „za akt barbarzyństwa na żywej przyrodzie naszego miasta, za działanie nieprzemyślane i niepotrzebne. Radni w swoim proteście apelują do Pana Starosty aby działanie to zaniechać, w przyszłości wszelkie czynności, które ingerują w życie mieszkańców miasta – poprzedzać szerokimi, rzeczywistymi konsultacjami społecznymi, w tym z władzami miasta Wejherowa. Wycinka 50 drzew ma wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze 12-go Marca, głównie poprawić widoczność osobom wyjeżdżającym z posesji – twierdzą projektanci. Radni jednak zarzucają, iż projektanci, działający na zlecenie Starosty Wejherowskiego – Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego nie wykonali odpowiednich analiz pokazujących według nich faktycznego problemu.

Jak tłumaczą Radni, w przeciągu dwóch lat na omawianej ulicy nie było żadnego zdarzenia drogowego z udziałem mieszkańców wyjeżdżających ze swoich posesji. – „Skala rzekomego problemu bezpieczeństwa dotyczy jedynie około dziesięciu zjazdów, które biorąc pod uwagę rodzaj zabudowy – mieszkalna, jednorodzinna – są użytkowane w niewielkim stopniu, co powoduje, że planowana wycinka nie ma właściwego uzasadnienia w odniesieniu do strat jakie spowoduje”. W dalszej części uzasadnienia czytamy – „ Przedmiotowe drzewa stanowią zabytkową aleję lipową ukształtowaną przy historycznej drodze wjazdowej do Wejherowa. (…) „Ulica 12-go Marca na całej swej długości znajduje się w granicach wpisu do rejestru zabytków, przy czym część znajduje się na obszarze zabytku – układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Wejherowa, a część w otoczeniu tegoż zabytku”.

Również za odstąpieniem od planowanej decyzji wycinki drzew stoi Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Gdańsku. W opinii Instytut – jest to działanie sprzeczne z interesem społecznym oraz konserwatorskimi zasadami kształtowania ładu przestrzennego obszarów chronionych, zmniejsza walory kulturowe, krajobrazowa przy czym obniża jego atrakcyjność.

Ponadto Radni podkreślają, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie w przypadku inwestycji zakłada m.in.: niepowodowanie zmian w charakterze otoczenia czy niepogarszanie estetyki otoczenia. Postępowanie administracyjne w sprawie inwestycji – wspomnianej przebudowy układu drogowego, który obejmuje ulicę 12-go Marca – nie zostało jeszcze zakończone. W tej sytuacji Radni uważają, iż -stanowczy protest Rady może mieć istotny wpływ na zamiary Inwestora.


Opublikowano w: WejherowoWiadomości
Tagi: , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz