Nowa Ustawa Prawa Wodne – Zmiany w samorządach?

26 września 2012r. | Drukuj

Obecny system prawny gospodarki wodnej jest podzielony pomiędzy kilku Ministrów, zaś środki finansowe na utrzymanie pochodzą z  Budżetu Państwa i Samorządów.

Obecne zarządzenie gospodarką wodną funkcjonuje w dwóch ośrodkach decyzyjnych:

 • 16 Melioracjach Marszałkowskich podległych pośrednio Ministrowi Rolnictwa;
 • 1 Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej podległego Ministrowi Środowiska;
 • 7 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej podległych pośrednio Ministrowi Środowiska;

pośrednią i ograniczoną kontrolę sprawuje:

 • 8 Urzędów Żeglugi Śródlądowej podległych Ministrowi Transportu;
 • 16 Państwowych Straży Rybackich podległych Wojewodom;

zaś pełną kontrolę nad jakością i ilością wody sprawują:

 • 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska;
 • oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

– podległych pośrednio Ministrowi Środowiska

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zarządzania i utrzymania. Jedną z proponowanych zmian w samorządach jest:

Pozbawienie samorządów:

 • uprawnień do wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
 • uprawnień nadzorczych w stosunku do spółek wodnych i związków wałowych,
 • zmniejszenia wpływów finansowych za pobór wody i zrzut ścieków

Nadania kompetencji samorządom w zakresie:

 • nadzoru nad  spółkami wodnymi i związkami wałowymi,
 • utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (rowy, jazy, przepusty),
 • utrzymania rowów odwadniających na  terenach zurbanizowanych.

Kosztowną zmianą ma być obarczenie gminy utrzymaniem zaniedbanych urządzeń odwadniających, na realizację którego gmina będzie mogła pozyskiwać środki z obowiązkowych opłat od właścicieli rowów odwadniających, co wiązać się będzie z:

 • koniecznością pozyskania ewidencji gruntów i rejestru właścicieli z zasobów powiatów
 • rejestracji właścicieli odnoszących korzyści z tych urządzeń odwadniających,
 • prowadzeniem egzekucji  składek i opłat,
 • prowadzeniem przetargów na roboty utrzymaniowe, bądź powołanie jednostki która będzie realizowała zadanie w imieniu gminy.

Ponadto zmiana Prawa wodnego, może zmniejszyć wpływy do budżetu powiatów i gmin z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdyż w propozycji nowelizacji wskazane jest, iż źródłem finansowania działalności nowo planowanych instytucji tj. Zarządu Dorzecza Odry i Zarządu Dorzecza Wisły będą przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wodnego.

Warto jest zatem pamiętać aby reforma gospodarki wodnej wiązała się przede wszystkim z:

 • prawdziwą reformą zmierzająca do samofinansowania się gospodarki wodnej na wszystkich szczeblach administracyjnych.
 • oraz integracją decyzyjną pomiędzy:
  •  instytucjami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, a instytucjami w realizacji inwestycji i utrzymaniu bezpieczeństwa powodziowego.

Opublikowano w: Bez kategorii
Tagi:

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

Zmarł Henryk Soja, etnograf i wieloletni kierownik Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Mikołaje z Lęborka
II POMORSKI PRZEGLĄD KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK (on-line)
Pomorze w barwach Unii Europejskiej
Strajki szkolne na Kaszubach w latach 1906-1907.
Ponad 152 mln zł dla Pomorzan zagrożonych wykluczeniem społecznym
Bieg Charytatywny Północny Pomaga dla Hospicjum im. ks. Dutkiewicza
Ósma edycja rajdu pieszego Maczuga Stolema

Najnowsze komentarze