25 milionów dla spółdzielni socjalnych - GazetaKaszubska.pl

25 milionów dla spółdzielni socjalnych

Już jest! Przyszła do nas długo wyczekiwana przez środowisko informacja, że Minister Pracy i Polityki Społecznej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Rezultatem tego będzie przeznaczenie do połowy 2015 roku aż 25 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą, czyli np. spółdzielni socjalnych lub organizacji pozarządowych. Cieszymy się zwłaszcza, że wsparcie zamienia swoje oblicze i ze szkoleń doradztwa przekształca się w całkiem konkretną pomoc. Znamy przysłowie o dobrych radach… Spółdzielniom potrzebne jest wzmocnienie finansowe i oto szansa się pojawiła.
25 milionów dla spółdzielni socjalnych Roman Chamier-Ciemiński, Prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej Pro Europa
 
03 sierpnia 2012r.

Podmioty ekonomii społecznej działają specyficznie i są relatywnie słabe ekonomicznie, ze względu na dominację celu społecznego nad ekonomicznym. Przez to mają bardzo ograniczone możliwości powiększania kapitału, korzystając z finansowania dostępnego na warunkach rynkowych. Nie należy zapominać o specyfice działania na rynku naszych spółdzielni, o tym, że muszą one rywalizować z tzw. normalnymi podmiotami. W pracach nad koncepcją uruchomienia instrumentów dla sektora ekonomii społecznej brało udział również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zarządzające Programem Kapitał Ludzki.

Pomogą Pośrednicy w Regionach.

Operatorem środków oraz beneficjentem systemowym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wybierze pośredników finansowych dla pięciu makroregionów, lokalizacyjnie odpowiadających aktualnym obszarom oddziaływania Centrów Ekonomii Społecznej. Rola pośredników polegać będzie na udzielaniu podmiotom ekonomii społecznej pożyczek na warunkach preferencyjnych oraz świadczenie bezpłatnych usług doradztwa na rzecz podmiotów, z którymi zawarte będą umowy pożyczki. Doradztwo ma przede wszystkim za zadanie pomóc podmiotom ekonomii społecznej w efektywnym wykorzystywaniu pożyczonych środków. Warto podkreślić, iż pożyczki będą mogły zostać przeznaczone nie tylko na cele obrotowe, ale także na działalność inwestycyjną. Miejmy nadzieję, że forma nie przerośnie treści, że kolejny raz zamiast zyskać spółdzielnie, zyskają pośrednicy i „dobre rady”. Chodzi przecież o rzeczywista pomoc a nie trwonienie środków na deklaracje. Przykładem może tu być klauzula społeczne, która, mimo, że jest to nikt jej nie stosuje w zamówieniach.

Projekt do 2015 roku

Pożyczki dla PES wypłacane będą podczas trwania projektu, tj. do czerwca 2015 r., natomiast okres monitorowania będzie trwał maksymalnie 5 lat od terminu udzielenia ostatniej pożyczki i w tym czasie przewidziany jest zwrot wypłaconych środków do Funduszu Powierniczego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na koniec tego okresu zapadnie także decyzja o kontynuacji działalności Funduszu, na podstawie wyników przeprowadzonego badania jego efektywności.

Na spotkaniu, konferencji prasowej po podpisaniu porozumienia, Wiceminister Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski przypomniał, że wspieranie ekonomii społecznej w Polsce trwa nie od dzisiaj. Podkreślał, iż organizowane są szkolenia i dotacje, a od tego momentu pomoc podmiotom ekonomii społecznej poszerza się dodatkowo o pożyczki. Minister zwrócił uwagę, iż są to środki wspomagające rozwój, czyli także zwiększanie zatrudnienia w PES. Jako ciekawostkę można dodać, iż według Komisji Europejskiej wśród krajów, które walczą obecnie z wysokim bezrobociem, Polska podejmuje najwięcej aktywnych metod zwalczania tego zjawiska, bowiem w zdecydowanej większości krajów wsparcie ogranicza się do działań pasywnych?

Czekamy, więc na wdrożenie pomysłu w życie i mamy nadzieję, ze stanie się to szybciej niż zdążą upaść kolejne spółdzielnie. W biznesie, bowiem liczy się czas i okazja do zrobienia interesu, klienta nie interesuje oczekiwanie na zwiększenie naszych możliwości i zakup sprzętu w odległej przyszłości, lecz usługi i produkcja tu i teraz. Panowie i Panie Ministrowie, bankowcy, pośrednicy, doradcy czas jak piasek w klepsydrze już się przesypuje…


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi: , ,
 
Komentarze do artykułu: 3 (dodaj własny »):
 1. Karolina pisze:

  Zalecam autorowi, aby nie szarżował niekompletną informacją w sprawie instrumentów zwrotnych (pożyczek), które zostaną uruchomione dla podmiotów ekonomii społecznej. Warto podkreślić, iż mechanizm dotyczy szerszego grona podmiotów niż tylko spółdzielnie socjalne. Tytuł Komentarza jest niestosowny i zastanawiam się jaką pełni rolę poza dezinformacyjną.
  Karolina

 2. roman pisze:

  Ma Pani rację. Cytat ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „To wielkie wydarzenie dla wszystkich, zajmujących się ekonomią społeczną – powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. – Ta umowa obejmuje nie tylko niebagatelne środki finansowe, ale także merytoryczne wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej.” Ważne miejsce, wśród podmiotów ekonomii społecznej, zajmują – SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE. Życzę spółdzielniom wzięcia całej puli środków.

  Roman Chamier-Ciemiński

 3. roman pisze:

  Dodam jeszcze, że
  – maksymalna kwota pożyczki może wynieść do 100 tyś zł,
  – maksymalny okres karencji może osiągnąć 6 m.,
  – maksymalny okres spłaty może dojść do 60 miesięcy,
  – oprocentowanie dla większości wynosić będzie 50 % stopy redyskontowej weksli w/g NBP,
  – planuje się udzielenie około 250-260 pożyczek,
  – pierwsze wnioski można będzie składać, jak sądzę, od początku 2013 r.

  Roman Chamier-Ciemiński

Dodaj komentarz