Zmiany w śmieciach - GazetaKaszubska.pl

Zmiany w śmieciach

Wkrótce wchodzi w życie nowa ustawa dająca władztwo gminom nad gospodarowaniem odpadami. Podstawą zmianą tego systemu jest przejście konkurencyjności systemy odpadów z poziomu indywidualnego na szczebel gminy. Dla przeciętnego Kowalskiego znaczy to, że przestanie się martwić z kim i na jakich warunkach będzie dokonywał wyboru przewoźnika odpadów, zaś jego wyłącznym obowiązkiem będzie segregacja i regulowanie opłat zgodnie z wyznaczonym kluczem do kasy gminy. Znaczy to, że indywidualne umowy na odbiór odpadów dla mieszkańców przestaną istnieć i wygasną z automatu.
Zmiany w śmieciach Maciej Lorek
 
Ekspert ochrony środowiska.
27 listopada 2012r.

Dlaczego obecny system musi ulec zmianie:

 • Podrzucanie odpadów, zaśmiecanie lasów, spalanie odpadów w piecach domowych.
 • Zoptymalizowanie logistyki odbioru odpadów, gdy na jednej ulicy są one odbierane przez kilka różnych firm, co jest z gruntu rzeczy nieopłacalne.
 • Możliwość odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
 • W ramach ryczałtowej opłaty oddanie nieograniczonej ilości odpadów.
 • Gminy mogą w pełni kontrolować system gospodarowania odpadami.

Gminy przejmując nadzór nad odpadami stworzą system dla odpowiedniego poziomu odzysku odpadów. W sprawach finansowych dokonane zostaną następujące zmiany:

 • Właściciel nieruchomości wnosi na rzecz gminy opłatę za odpady.
 • Gmina przejmuje obowiązki w zakresie  gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Gmina w drodze uchwały zdecyduje czy przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości z terenów których nie zamieszkują mieszkańcy (np. sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe, przedsiębiorstwa)
 • Stawka opłaty będzie zależna od (decyzję podejmie Rada Gminy):
  • liczby mieszkańców lub
  • powierzchni nieruchomości lub
  • zużycia wody lub;
  • gospodarstwa domowego
 • Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą złoży właściciel nieruchomości.
 • Wzór i termin złożenia pierwszej deklaracji zostanie określony w drodze uchwały rady gminy;
 • W razie niezłożenia deklaracji wydana zostanie decyzją nakazująca zapłatę;

Wysokość opłaty jaką będą płacili mieszkańcy wynikać będzie z systemu naliczania (liczby mieszkańców lub powierzchni mieszkania lub ilość zużycia wody) zaś stawka jednostkowa wynikać będzie z kwot uzyskanych w przetargu gminy. Wartość usługi będzie w dużej mierze uzależniona od zapisów przetargowych jakimi będą :

 • przetarg na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów;

(i tu reguły gier rynkowych określą wartość kontraktów na usługi komunalne na odbiór odpadów.)

 • usługi dodatkowe jak: oznakowanie pojazdów, częstotliwość odbioru, system usług itp.,
 • termin trwania umowy tak abym przewoźnikom mogły się zwrócić nakłady na pokrycie kosztów zakupu samochodów,
 • Gminy powyżej 10 000 mieszkańców będą mogły podzielić teren gminy na sektory i ogłosić osobny przetarg dla każdego z sektorów;

Trzeba jednak pamiętać, że tak naprawdę będziemy uczyć się na własnych błędach. Będziemy nasz system naprawiać i korygować.


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi: , ,
 
Komentarze do artykułu: 2 (dodaj własny »):
 1. slawek pisze:

  „będziemy uczyć się na własnych błędach. Będziemy nasz system naprawiać i korygować”….no pewnie za nasze pieniadze….dobre

 2. Janusz pisze:

  Co za bzdury! To zabije konkurencję, a koszty tego eksperymentu zapłacą mieszkańcy. Jestem przekonany, że tacy „eksperci” już szykują się do założenia firm i świadczenia usług wywozowych za dużą kasę.

Dodaj komentarz