Były przedsiębiorca bez prawa do zasiłku?

23 listopada 2010r. | Drukuj

Gazeta Kaszubska interweniuje w sprawie zasiłków: coraz częściej zdarzają się przypadki odmowy wypłaty zasiłków dla bezrobotnych – mimo opłaconych składek. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą.

Fot. PUP

Wielu początkujących przedsiębiorców skorzystało z możliwości opłacania przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe od obniżonej podstawy w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.  Miało to ułatwiać początki działalności gospodarczej oraz zachęcić przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Po dwóch latach wiele osób, które skorzystały z preferencyjnej wysokości składek, prowadziło nadal działalność gospodarczą, opłacając składki od kwoty równej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przedsiębiorca z Kaszub, który na początku 2008 r. rozpoczął działalność gospodarczą i opłacał przez blisko trzy lata regularnie składki emerytalne i rentowe (2 lata preferencyjne, 10 miesięcy od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia) i zmuszony był zlikwidować swoją działalność gospodarczą, dowiaduje się teraz w Powiatowym Urzędzie Pracy, że pomimo opłacania przez blisko 3 lata składek społecznych nie jest on uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych!

Powiatowe Urzędy Pracy wydając decyzję o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskazują jako podstawę prawną art. 71 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli: nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.  – Powyższa regulacja prawna prowadzi do rażąco nieprawidłowych oraz niesprawiedliwych konsekwencji dla przedsiębiorcy, który przez blisko 3 lata lojalnie odprowadzał składki społeczne, zaś w sytuacji gdy prowadzona przez niego działalność gospodarcza znalazła się w kryzysowej sytuacji, nie może liczyć na wsparcie finansowe państwa – mówi Paweł Galiński, prawnik-aplikant z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Interwencji w tej sprawie podjął się senator Kazimierz Kleina. – Skierowałem pytanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy i kiedy Rząd planuje podjąć działania legislacyjne w celu zmiany niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji prawnych – mówi senator. – Należy bowiem przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych uwzględnić okres kiedy były przedsiębiorca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych zasadach – dodaje.

Problem dotyczy nie tylko przedsiębiorców w województwie pomorskim. W całym kraju odnotowano kilkaset takich przypadków.


Opublikowano w: LęborkWiadomości
Tagi:

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

Ósma edycja rajdu pieszego Maczuga Stolema
Gmina Potęgowo nagrodzona Bursztynem Polskiej Energetyki
Rok Lecha Bądkowskiego. Można przekazać 1 proc. z podatku na rzecz budowy pomnika
Paczka Wsparcia dla 30 rodzin uczniów SP nr 58 w Gdańsku
Florian Ceynowa – „budziciel” Kaszubów
Stan epidemii w Polsce. Lekcje odwołane do Wielkanocy, co jeszcze się zmieni?
„Czas na podwyżki i to znaczące!” – rozmowa z prof. Romanem Drozdem
LĘBORK STOLICĄ KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK

Najnowsze komentarze